Lääkärihelikopteripalveluja järjestävä FinnHEMS on siirtynyt kokonaan valtion omistukseen sairaanhoitopiireiltä.

Samalla koko lääkärihelikopteritoiminta ollaan järjestämässä uuteen asentoon. Tuoreimpien linjausten mukaan FinnHEMS ottaisi hartioilleen myös varsinaisen helikopteritoiminnan. Tällä hetkellä toiminta on ulkoistettu SHT:lle ja Babcockille.

SHT:n omistaa Ahvenanmaan varakkain henkilö Anders Wiklöf. Babcock on kansainvälinen toimija.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen Ismo Tuomisen mukaan ulkoistussopimukset päättyvät vuonna 2022.

Helikoptereita ei hankita yhtä helposti kuin karkkia kaupan hyllyltä. FinnHEMSin väitetään tämän takia olevan yritysostoaikeissa. Hankintalistalla olisi SHT-yhtiö. Näin yhtiö saisi osan tarvitsemistaan helikoptereista.

FinnHEMsin tulevaisuutta ja rahoitusta on käsitelty vastikään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

– Muistiossa on punainen leima, salassa pidettävä, Tuominen kertoo.

Leima on päällä, koska asioita on käsitelty liikesalaisuuksina.

– Ylipäänsä FinnHEMSiä on käsitelty talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Tällöin kyse on rahasta. Sitä voidaan käyttää moniin eri asioihin, Tuominen huomauttaa.

Yhtiölle on tulossa muun muassa isoja tukikohtainvestointeja.

Tuomisen mukaan omia helikoptereita ei saa toiminnan aloittamisvuoteen mennessä. Tilanne on hänen mukaansa toinen liisausmallissa.

– Koptereita kyllä saa liisattua, mutta se maksaa.

Viime vuoden lopussa sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysmies Jyri Lilja päätyi raportissaan siihen, että valtion pitäisi luopua omien lääkärihelikoptereiden ostosta ja jatkaa toiminnan ulkoistamista julkisen kilpailuttamisen keinoin.

Raportin mukaan Pohjoismaissa julkishallinnon kustantamaa lääkäri- ja ambulanssilentotoimintaa tehdään yhteensä 45 eri tukikohdasta. Näistä 43:ssa lentotoiminta on kilpailutettu avoimen kilpailutuksen kautta ja sen hoitavat ulkoistetusti ostopalveluina lentoyhtiöt.

Eri lähteissä on arvioitu, että omien helikoptereiden hankinnan arvo olisi vähintään 100 miljoonaa euroa.

Lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisestä on esitetty keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Osa alan tuntijoista varoittaa, että mahdollisessa tulevassa mallissa voidaan rikkoa myös voimassa oleviin sopimuksiinkin liittyviä hankintalakimenettelyjä.