Päijät-Hämeen lääkäriseura (PHLS) on huolestunut Helsingin yliopiston kielteisestä suhtautumisesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen muodostaman yhteisyrityksen Harjun Terveys Oy:n koulutusoikeuksiin.

Alueen lääkäriseura on ollut osaltaan järjestämässä alueen lääkäreiden täydennyskoulutusta jo yli 110 vuoden ajan.

Yliopiston edustajan tulkintana terveydenhuoltolaista on ollut, ettei Harjun terveys Oy:n koulutusta hyväksytä, koska yhteisyrityksen kouluttajat eivät ole palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Lääkäriliitto on todennut, että terveydenhuoltolain sanamuoto tai lain esityöt eivät edellytä koulutukseen osallistuvan tai ohjaajan palvelusuhdetta kuntaan tai kuntayhtymään koulutuksen hyväksyttävyyden näkökulmasta.

Virkoja voidaan myös järjestellä siten, että kouluttajat ovat Harjun terveyden lisäksi virkasuhteessa kuntayhtymään, Päijät-Hämeen lääkäriseura sanoo tiedotteessa.

PHLS:n kantana on, että koulutusoikeuksien tulisi perustua koulutuksen laatuun ja monipuolisuuteen palveluntuottajasta riippumatta. Se kertoo hyvänä esimerkkinä, että työterveyshuollon puolella yksityiset toimijat ovat tuottaneet laadukasta erikoislääkärikoulutusta.

– Laadun puolesta Lahden terveyskeskus menestyi hyvin viimeisimmässä Nuorten lääkärien yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä ja toivomme, että sama hyvä trendi saisi jatkua edelleen, Päijät-Hämeen lääkärinseura sanoo kannanotossaan.

Lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen kuuluvan terveyskeskuskoulutuksen joustava mahdollistaminen lisää seuran mukaan lääkäreiden hakeutumista Päijät-Hämeeseen.

– Alueemme kärsii lääkärivajeesta. Erikoistumisen mahdollistaminen parantaa sekä perusterveydenhuollon että sairaalalääkäreiden virkojen täyttymistä pitkällä tähtäimellä lääkäreiden juurtumisen myötä. Erikoistuvat lääkärit ovat myös olennaisen tärkeitä keskussairaalamme päivystystoiminnan turvaamiseksi.

LUE MYÖS:

Tulevina vuosina eläkkeelle siirtyvien lääkärien määrä on kasvamassa ja lääkärien peruskoulutusta on lisätty. Lääkäriseura muistuttaa, että tämän vuoksi jatkossa tarvitaan erikoislääkärikoulutuksen lisäämistä eikä hankaloittamista, jotta sekä terveyskeskuksiin että sairaaloihin saadaan riittävä määrä päteviä lääkäreitä parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua.

Päijät-Hämeen lääkäriseura, joka edustaa laajasti alueen sekä kunnallisissa että yksityisissä tehtävissä toimivia lääkäreitä, vetoaa sekä Sosiaali- ja terveysministeriöön että Helsingin yliopistoon alueen perusterveydenhuollon koulutusoikeuksia jatkavan ratkaisun löytämiseksi.