Lääkäriasema Aava Helsingin ydinkeskustassa on siitä erikoinen lääkäriasema, että siellä ei käy lainkaan potilaita. Siitä huolimatta lääkärillä voi olla päivässä kymmeniä asiakkaita. Etävastaanotoista suurin osa hoidetaan puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta.

Paula Pihlaja aloitti Aavan Luotsin lääkärinä noin kolme kuukautta sitten. Aiemmin hän työskenteli pitkään Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa.

– On hienoa olla mukana kehittämässä uutta Luotsi-palvelua. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan moni kokee saavansa ongelmaansa vaivattomasti ratkaisun etänä, sanoo Pihlaja.

Noin puolessa tapauksista hoitaja ja Luotsin lääkäri pystyvät yhteistyöllä hoitamaan potilaan asian etänä. Loput potilaista ohjataan sopivan asiantuntijan vastaanotolle, ja hoitopolku suunnitellaan ennalta.

Aava Luotsin potilaina on työterveyshuollon asiakkaita ja Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa olevia asiakkaita. Etätyöhön kuuluu terveysongelmien pohdintaa ja hoitosuunnitelman tekemistä sekä potilaan ohjeistamista. Esimerkiksi verenpainepotilaiden hoidon tasapainoa ja vointia voidaan hyvin seurata etävastaanotolla.

– Akuuteista ongelmista esimerkiksi nuoren perusterveen naisen virtsatietulehdus voidaan hoitaa oireiden perusteella etänä.

Pihlajan mukaan potilaille tarjotaan mahdollisuutta videovastaanottoon, mutta monelle riittää puhelinyhteys.

– Lievissä mielenterveysongelmissa videoyhteys on hyvä, jotta lääkäri näkee myös potilaan olemuksen.

Ihottumakin voidaan hoitaa etävastaanotolla.

– Potilas voi lähettää ihottumissa kännykkäkuvan sähköisen asiointikanavan e-Aavan kautta.

On myös tilanteita, joihin etävastaanotto ei riitä. Tällaisia ovat esimerkiksi vakavammat mielenterveysongelmat, vammat ja muut potilaan fyysistä tutkimista vaativat sairaudet.

– Myös esimerkiksi diabeetikko täytyy tavata vastaanotolla.

Pihlajalla on pitkä, noin 30 vuoden, kokemus kunnallisen terveydenhuollon palveluksesta.

– Kun on näkemystä ja kokemusta, pystyy hoitamaan monta asiaa etänä.

Pihlaja on erikoistunut yleislääketieteeseen ja on tyytyväinen valintaansa.

– Yleislääketiede on mielenkiintoinen erikoisala; potilaita on vauvasta vaariin ja vaivat voivat olla mitä vain päästä varpaisiin. Potilaita pystyy hoitamaan hyvinkin pitkälle perusterveydenhuollossa, ja tarvittaessa erikoissairaanhoito on konsultoitavissa.

Pihlajan mukaan terveysasemat ovat lääkärin työn haastavimpia paikkoja. Lääkärin vastaanotolla käyvät potilaat ovat entistä sairaampia ja iäkkäämpiä.

– On tärkeää kehittää myös muita kontaktitapoja kuin perinteiset vastaanottokäynnit. Potilaat voivat myös ottaa enemmän vastuuta terveydestään.

On tärkeää kehittää muita kontaktitapoja kuin vastaanottokäynnit.