Lääkäriajan saatavuus on ollut tärkein peruste vaihtaa palveluntuottajaa kaikissa maakunnissa, joissa valinnanvapauskokeiluja on meneillään. Suurin syy pysyä julkisen terveysaseman asiakkaana puolestaan on ollut terveysaseman sijainti. Valtakunnalliset tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta väliraportista.

Vaihtajien kokonaismäärä on kasvanut kaikilla kokeilualueilla, mutta tehtyjä vaihtoja on vähemmän kuin kokeilujen alkukuukausina.

Vaihtoja ovat tehneet eniten työikäiset, ja naisten osuus vaihtajista on ollut miehiä suurempi. Vaihtajista suurin osa on työsuhteessa tai yrittäjänä. Raportin mukaan vaihdon tehneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluntuottajaansa.

Valtakunnallisesti on havaittu, että yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneella asiakkaalla on aluksi paljon käyntikertoja vastaanotolla. Käyntimäärä kuitenkin vähenee asiakkuuden kestäessä, jolloin palveluntuottajan korvausmallin kannattavuus paranee.

Päijät-Hämeessä on tarkoitus selvittää asiakkaiden kokemuksia valinnanvapauspalveluista vielä erillisellä kyselyllä. Päijät-Hämeessä käynnissä olevaan sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluun oli lokakuun loppuun mennessä ilmoittautunut yhteensä 3 600 asiakasta.

Julkiselta palveluntuottajalta yksityiselle vaihtaneet ovat ilmoittaneet tärkeimmäksi vaihdon syyksi mielikuvan lääkäriaikojen saatavuudesta. Seuraavaksi yleisimmät vaihdon syyt ovat olleet palvelujen laatu ja vastaanoton sijainti.