Suomessa kehitetty ja laajasti käytössä oleva digitaalinen palvelu vei ykkössijan Viron talous- ja viestintäministeriön kilpailussa, jossa etsittiin parasta julkista digitaalista palvelua. Duodecimin Päätöksentuki EBMEDS (Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support) -palvelu jalkautettiin maan terveydenhuoltoon laajassa kansallisessa projektissa. EBMEDS-palvelu on lääkäreiden ja hoitajien käyttämä järjestelmä, joka edistää potilasturvallisuutta ja parantaa hoidon laatua. Käytännössä se varoittaa lääkäriä esimerkiksi virheistä.

Viron Sairausvakuutusrahasto hankki Kustannus Oy Duodecimin kliinisen päätöksentuen järjestelmän Virossa toimivien perhelääkäreiden käyttöön hoidon laadun parantamiseksi toukokuussa 2020 . Tutkimusten perusteella hoidon laatu vaihteli, sillä lääkäreillä ei työmäärän takia ollut riittävästi mahdollisuuksia tutustua päivittyviin hoitosuosituksiin ja potilaan aikaisempaan terveyshistoriaan: diagnooseihin, tehtyihin tutkimuksiin ja lääkityksiin.

– Voittajaksi valittu terveydenhuollon päätöksentuki ratkaisee tärkeän ongelman ja sen tekninen taso on erittäin korkea. Päätöksentuki vähentää merkittävästi sekä palveluntarjoajien että käyttäjien hallinnollista taakkaa. Lisäksi se on käyttäjäkeskeinen, turvallinen ja sillä on potentiaalia olla edelläkävijä maailmassa, talous- ja viestintäministeriön alivaltiosihteeri, kilpailulautakunnan puheenjohtaja Siim Sikkut sanoo tiedotteessa.

Työtä nopeuttava ja potilasturvallisuutta parantava Viron oloihin muokattu päätöksentukijärjestelmä on ollut yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien käytössä. Virossa suunnitellaan päätöksentukijärjestelmän laajentamista myös sairaalakäyttöön.

Yhteistyöhankkeessa olivat Duodecimin lisäksi mukana Viron Sairausvakuutusrahasto, Sosiaaliministeriö, Viron perhelääkäreiden yhdistys ja Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmäkeskus sekä Duodecimin paikallinen kumppani Synbase ja sähköisen terveysrekisterijärjestelmän kehittäjät.

EBMEDS-palvelu saa potilaskertomuksesta potilasta kuvaavia tietoja ja tuottaa varoituksia ja muistutteita, ehdottaa hoitoa sekä tarjoaa linkkejä hoitosuosituksiin. Järjestelmä parantaa oleellisesti lääkitysturvallisuutta muistuttamalla ammattilaista esimerkiksi potilaalle määrättävien lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista. Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa myös sähköisten lomakkeiden ja apuohjelmien käyttämistä, kun tietoja voidaan poimia automaattisesti potilaskertomuksesta. Reaaliaikaisen päätöksentuen lisäksi EBMEDS:iä voidaan käyttää potilasryhmien hoito-ongelmien selvittämiseen.

Päätöksentuki on käytössä kaikissa suomalaisissa julkisen sektorin potilastietojärjestelmissä. Viron lisäksi sillä on käyttäjiä mm. Italiassa ja Belgiassa.

– Olen erittäin iloinen päätöksentuen saamasta palkinnosta, sanoo järjestelmän kehitystyössä alusta alkaen vaikuttanut kehitysjohtaja, lääkäri Ilkka Kunnamo.

Palvelu voidaan liittää kaikkiin rakenteisia potilastietoja sisältäviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin.

Viron valtion digitaalisten palveluiden kilpailuun jätettiin 75 hakemusta, joista 10 valittiin finaaliin.