Lääkäriliitto on jälleen selvittänyt suomalaisten terveyskeskusten lääkäritilannetta. Terveyskeskuslääkäreiden työnkuvassa on sellaisia tehtäviä, jotka jonkun muun ammattiryhmän olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä, terveyskeskusten johtavat lääkärit tuumivat.

Työajan käytöstä keskimäärin viidenneksen arvioitiin olevan tällaista työtä.

– Resurssien niukkuus on johtanut avustavan henkilöstön vähentämiseen. Sen seurauksena lääkärit hoitavat muun muassa sihteereiden ja laitosapulaisten töitä. Tämä ei tietenkään ole järkevää lääkärin työpanoksen käyttöä, toteaa politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta tiedotteessa.

Johtavat lääkärit nimesivät useita tehtäviä, jotka jonkin muun ammattiryhmän olisi tarkoituksenmukaisempaa hoitaa. Esimerkiksi vastaanottohuoneen varustelu kuuluisi luontevasti avustavalle henkilökunnalle, tilastointi ja toimistotyö sihteereille, potilasasioiden valmistelu ennen vastaanottoa hoitajille ja sosiaalipuolen palveluohjaus sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille.

Tutkimus paljastaa myös, että terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut 1,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

– Pitkään jatkuneen kasvun jälkeen sijaisten määrä on laskenut. Laskun taustalla on monenlaisia tekijöitä, muun muassa vaikeuksia sijaisten saatavuudessa. Samalla ostopalvelujen ja ulkoistusten käyttö on jonkin verran lisääntynyt, Pärnänen kertoo.

Johtavilta lääkäreiltä kysyttiin hoitotakuun toteuttamisen vaatimaa lisälääkärimäärää. Vain kuudennes johtavista lääkäreistä katsoi selviävänsä nykyisellä vakanssimäärällä. Keskimäärin lisävakansseja arvioitiin tarvittavan vajaa viidennes, minkä perusteella koko maassa lisävakanssitarve olisi noin 725.

– Tämä on linjassa hallitusohjelman kanssa. Sen mukaan tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä voidaan saavuttaa noin 1 000 yleislääkärin lisäyksellä, joista noin 300 lääkärin lisäys on saatavissa pitkään täyttämättöminä olevien virkojen täyttämisellä ja tilapäisten vuokralääkäriostojen korvaamisella vakinaisilla lääkäreillä.

Lääkäriliiton yhdessä STM:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja KT Kuntatyönantajan kanssa toteuttama Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019 -tutkimus kartoitti terveyskeskusten lääkärintehtävien hoitamisen tilannetta poikkileikkausselvityksenä 2. lokakuuta 2019. Kyselyn kohderyhmänä ovat terveyskeskusten johtavat lääkärit ja alueena on koko maa. Vastausprosentti kyselyssä oli 100.

Juttua muokattu 10.1.2020 klo 10.59: Muutettu sosiaaliohjaaja-ammatinimike sosiaalityöntekijöiksi ja -ohjaajiksi.