Apteekit ovat pelastaneet monia asiakkaitaan lääkäreiden tekemiltä virheiltä. Se on käynyt selville viimeistään nyt, kun apteekit ovat syyskuusta asti laajasti harjoitelleet lääkkeisiin liittyvien vaaratilanteiden ilmoittamista terveydenhuollolle yhteisen Haipro-järjestelmän kautta.

Apteekit ovat ennenkin reagoineet lääkärien virheellisiin lääkemääräyksiin, mutta aiemmin tieto vaaratilanteesta on jäänyt lääkärin ja farmaseutin väliseksi. Nyt virheistä voidaan järjestelmällisesti oppia isolla porukalla.

Apteekkariliiton mukaan apteekit ovat tähän mennessä raportoineet järjestelmän kautta yli 3000 läheltä piti- ja haittatapahtumaa.

Sellaisia ovat olleet esimerkiksi virheellinen annostus reseptissä, väärän lääkkeen uusiminen terveyskeskuksessa tai se, kun lääkäriltä on jäänyt huomaamatta, että hänen potilaalle määräämällään uudella lääkkeellä on vakava yhteisvaikutus jo käytössä olevan lääkkeen kanssa.

”Haipro-aineistosta voidaan jo nyt tunnistaa esimerkiksi apteekkien rooli verenohennuslääkkeiden ja ilman reseptiä ostettavien tulehduskipulääkkeiden yhteiskäytön ehkäisyssä”, kirjoitti tammikuun alussa blogissa Valo-ohjelmaa vetävä projektipäällikkö, proviisori Tiina Koskenkorva Apteekkariliitosta.

Tänään käynnistyi suuri harppaus

Apteekkien ja sote-organisaatioiden yhteistyötä lääkehaittojen torjunnassa halutaan tänä vuonna entisestään tiivistää. Osana sitä käynnistyi tänään 1. helmikuuta Vaasassa ja Hämeenlinnassa pilotti, jossa testataan uutta kommunikaatioväylää apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä.

Kyseessä on Haipron rajapintapilotti, johon osallistuu runsaat 20 apteekkia, useita julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä sekä yksityisiä toimijoita.

”Otetaan suuri harppaus”, kuvailee Koskenkorva blogissaan tätä organisaatiopinnat ylittävää uutta väylää lääkehoidon riskienhallinnassa.

Rajapintapilotti jatkuu huhtikuun loppuun asti, ja sen pohjalta kehitetään toimintamalli, jonka avulla rajapinnat myös muualla Suomessa apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa voidaan avata ensi syksystä alkaen.

"Tavoitteena on, että apteekit kaikilla sotealueilla pääsevät kommunikoimaan sujuvasti muun terveydenhuollon kanssa Haipron välityksellä viimeistään vuonna 2023”, Koskenkorva kertoo Apteekkariliiton tiedotteessa.

Haiprossa ei etsitä syylllistä

Terveydenhuollossa Haipro on ollut laajassa käytössä vuodesta 2007 lähtien. Yli 200 sote-alan yksikköä käyttää sitä sisäisesti toimintansa kehittämiseen. Haipro on yli 144000 yksittäisen työntekijän työkaluna.

Keskeistä on virheistä oppiminen eli idea on, että samaa virhettä on turha toistaa. Haiprossa ei etsitä syyllistä, vaan syytä tapahtuneeseen toimintamallien muokkauksen pohjaksi. Ilmoitus vaaratapahtumasta tai läheltä piti -tilanteesta tehdään siis aina anonyymisti. Ilmoitukseen ei liitetä potilaan, lääkärin tai virheen tehneen henkilötietoja.

Apteekkien liittyminen Haiproon on osa Apteekkariliiton yhdessä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen viime vuoden alussa käynnistämää Valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmaa (Valo).

LUE MYÖS: