Kroonista väsymysoireyhtymää (CFS) sairastavia potilaita poikkeuksellisilla menetelmillä hoitaneen keuhkolääkärin Olli Polon vuosia kestänyt kamppailu sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovan viraston Valviran kanssa jatkuu.

Valvira päätti 4. syyskuuta rajoittaa Polon oikeutta toimia yksityislääkärinä, koska tämä on Valviran selvitysten mukaan vaarantanut potilasturvallisuutta hoitamalla oireyhtymästä kärsiviä kokeellisilla hoidoilla ja vakavia sivuvaikutuksia aiheuttavilla lääkeaineilla, joita ei ole tarkoitettu CFS:n hoitoon.

Polo itse katsoo perustavansa toimintansa uusimpaan tietoon ja hoitokäytäntöihin.

Saman kiistan varhaisempaan vaiheeseen liittyy tapauksen uusin käänne.

Aamulehtiuutisoi eilen, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut varoituksen, jonka Valvira antoi Pololle vuonna 2015.

Oikeus palautti asian uudelleen Valviran käsiteltäväksi.

Ratkaisussaan Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että vuonna 2013 alkaneen käsittelyn aikana on tullut uutta tieteellistä selvitystä, joka ei ole ollut Valviran tiedossa sen tehdessä valituksenalaista päätöstä, kirjoittaa Aamulehti.

Hallinto-oikeus muistutti myös, että sellaista päätöstä ei voi panna täytäntöön, johon saa hakea muutosta valittamalla. Päätös saa lainvoiman vasta, kun valitustie on käyty.