Ohjelmistorobotiikka mullistaa terveydenhuoltoa. Muutokset ovat alkaneet taloushallinnosta. Tulevaisuuden visio on, että ohjelmistorobotiikka tulee pysyväksi osaksi koko hoitoketjua.

Taloushallinnossa robotit esimerkiksi luovat palveluseteleitä ja tarkistavat vakuutuslaskutusta.

– Terveydenhuollon taloushallinnosta puolet automatisoituu muutaman vuoden kuluessa. Ihmiselle jäävät vain epäselvät, vaikeat ja ei-säännönmukaiset kysymykset, sanoo toimialajohtaja Tiina Leivo älykkääseen ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneesta yrityksestä Digital Workforcesta.

Ohjelmistorobotti toimii kuten ihminen.

– Sille opetetaan samat säännönmukaisuudet kuin kesätyöntekijälle, Leivo sanoo.

Esimerkiksi jonkin tiedon puuttuminen ei ole robotille ongelma. Sille on opetettu, että jos tieto puuttuu, se siirtää asian ihmisen käsiteltäväksi.

Kliinisessä työssä robotti käsittelee jo laboratoriotuloksia. Se on muun muassa diagnosoinut sukupuolitauteja.

– Käytännössä robotti katsoo kaikki testivastaukset läpi. Ylensä 95 prosenttia niistä on negatiivisia. Sen jälkeen robotti kirjaa sairauskertomukseen, että sukupuolitautitesti on negatiivinen ja lähettää asiasta tekstiviestin potilaalle. Robotin tekemän työn jälkeen lääkärille jää vain viisi prosenttia potilaista.

Ohjelmistorobotti pystyy toimimaan myös hallinnollisen ja kliinisen työn välimaastossa.

– On esimerkiksi olemassa robotti, joka seuraa päivystyspoliklinikalla, että röntgenvastaukset ovat tulleet, ja että ne on myös luettu. Tarvittaessa robotti siirtää röntgenvastaukset vuorossa olevalle lääkärille.

Robotti raportoi myös hoitoon pääsystä. Se voi esimerkiksi kertoa, milloin on kolmas vapaa aika lääkärille.

– Valvira velvoittaa terveyskeskuksia raportoimaan asian säännöllisesti, ja aiemmin lääkärit ovat joutuneet tekemään sen käsin.

Robotti myös esikäsittelee lähetteitä ja jakaa ne tiettyjen ehtojen mukaisesti. Robotin avulla toimivaa lähetekäsittelyä kehitetään jatkuvasti. Tulevaisuuden robotit voivat myös laatia e-reseptejä.

– Aluksi robotti voisi laatia valvotusti leikkauspotilaille tehtäviä rutiininomaisia e-reseptejä. Robotin nopeus on helposti monikymmenkertainen ihmiseen verrattuna.

Ruotsin Karoliinisessa yliopistosairaalassa robotti on seulonut potilasjoukosta potilaita, joilla on vakava sydämen vajaatoiminta. Kaikki lähti siitä, että klinikalla havaittiin poikkeuksellisen paljon potilaita, joilla on vakava sydämen vajaatoiminta. Myöhemmin kävi ilmi, että samat potilaat olivat käyneet klinikalla aiemmin, mutta lääkärit eivät olleet huomanneet vajaatoimintaongelmaa.

– Robotti kävi hakusanojen avulla läpi sairauskertomuksia ja havaitsi sydämen vajaatoiminnan. Robotin tekstianalyysi on nopeaa, ja lääkäreiden mukaan robotti on tehokkaampi ja luotettavampi siinä kuin ihminen, sanoo Leivo.

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto terveydenhuollossa etenee Leivon mukaan nopeasti.

– Automaation käyttöönotto kestää muutamia viikkoja, korkeintaan muutamia kuukausia.

Suurimmalla vauhdilla ohjelmistorobotiikkaa ottavat käyttöön vakuutusyhtiöt ja pankit.

– Terveydenhuollossa ollaan hyvässä alussa, mutta vasta alussa verrattuna pankkeihin.

Leivon mukaan tulevaisuuden juttu terveydenhuollossa ovat potilashoitoon liittyvät laajojen hoitoketjujen automatisoinnit. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että robotti tulkitsee potilaan sähköisesti täyttämän esitietolomakkeen, jossa on lueteltu oireet. Robotti luo siitä laboratoriolähetteen, tulkitsee sen, informoi siitä potilasta ja varaa lääkäriajan.

Leivon näkemyksen mukaan robotisaatio on otettu terveydenhuollossa myönteisesti vastaan.

– Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton jälkeen ihminen voi keskittyä ammattitaitoa vaativaan potilastyöhön. Kun hoitotyössä on kädet muutenkin täynnä työtä, on rutiininomaisen ja tylsän työn tekijälle tarvetta.

Periaatteessa robotti voi käsitellä useimmat rutiinilaboratoriotulokset.