Vuonna 2017 hoivapalvelujen menot olivat Suomessa 6,4 miljardia euroa – kolmasosa kuntien sote-menoista. Tarkoitan hoivapalveluilla ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluita ja laajasti ymmärrettynä asumisen tukipalveluita.

Hoivapalvelujen menot ovat nousseet selvästi nopeammin kuin esimerkiksi erikoissairaanhoidon menot koko 2000-luvun, eikä nousu ei ole hidastumassa. Alla kaksi esimerkkiä.

Vuonna 2017 noin 44 000 Ikääntynyttä tarvitsi pitkäaikaista tehostetun palveluasumista. Kustannukset olivat keskimäärin 45 000 euroa vuodessa. Yhteensä ikääntyneiden palveluasumisesta kertyi yli kahden miljardin euron menot.

Ikääntyneiden keskimääräinen asumisjakso kestää 2–3 vuotta, joten yhdelle asumisepisodilta kertyy kustannuksia reilut 100 00 euroa. Tavallisimmat syyt ikääntyneen tehostetun palveluasumisen tarpeelle ovat muistisairaus, aivoverenkiertohäiriön jälkitilat ja kaatumisen jälkitilat.

Asumisepisodin kokonaishinnaksi tulee kaksi miljoonaa euroa.

Huomioiden asumisepisodin hinta on selvää, että lähes kaikki ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen muodot ovat kustannusvaikuttavia, jos niillä pystytään estämään tai edes lyhentämään ikääntyneen tehostetun palveluasumisen tarvetta.

Noin 8 000 psykoosipotilasta tarvitsi pitkäaikaisesti tavallista ja tehostettua palveluasumista vuonna 2017. Vuosikustannuksista ei ole tarkkaa tietoa, mutta psykoosipotilaan tehostettu palveluasuminen lienee noin kymmenen prosenttia halvempaa kuin ikääntyneen tehostettu palveluasuminen johtuen paremmasta fyysisestä toimintakyvystä.

Asumisepisodit ovat selvästi pidempiä. Parikymppisen skitsofreniaa sairastavan nuoren tehostettu palveluasumisjakso voi kestää 50 vuotta, jolloin asumisepisodin kokonaishinnaksi tulee kaksi miljoonaa euroa. Skitsofreniaa sairastavien lääkehoidon toteutumisessa, hoidon jatkuvuudessa ja toimintakykyä ylläpitävässä kuntoutuksessa on paljon parantamisen varaa.

Sote-kustannusten kokonaisuuden kannalta näyttää siltä, että kaikkein lyhytnäköisintä on hoidossa ja kuntoutuksessa pihistely niiden asiakasryhmien suhteen, jotka ovat suuressa vaarassa menettää kykynsä asua itsenäisesti tai kevyellä tuella.

Eetu Salusen kolumni julkaistiin alun perin Mediuutisissa 24.1.2020.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.