Turun yliopisto alkaa antaa uutta opetusta potilaiden kohtaamiseen.

Lääkäreiden perusopetukseen tulee pilottiluonteinen opetusohjelma ja sitä tuetaan uusilla tutkimuksilla.

Opintojen alkuvaiheessa on johdatus vaikuttavan potilaskohtaamisen keinoihin. Viidennen opintovuoden aikana voidaan opetukseen liittää myös harjoittelua vastaanottotyössä.

Ensimmäiset opintojaksot alkavat syyslukukaudella 2022.

”Se, mitä lääkäri puhuu potilaan kanssa, vaikuttaa hoidon laatuun. Jos hyvä viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta – kuten näyttää tapahtuvan – panostus lääkärin viestinnän laatuun potilaskohtaamisessa vähentää kustannuksia ja samalla parantaa hoitotuloksia”, sanoo hanketta vetävä tutkimuspäällikkö Harry Köhler tiedotteessa.

Tuloksia voidaan hyödyntää muuallakin

Opetus on osa kaksivuotista Hoitava-viestintä hanketta. Hanke on jo käynnistänyt hoitavan viestinnän vaikuttavuustutkimukset muun muassa ortopedian, keuhkosairauksien, reumasairauksien ja akuuttihoidon aloilla.

”Kertyvää osaamista ja tietoa voidaan tulevaisuudessa tarjota muidenkin yliopistojen käyttöön sekä ammattikorkeakouluille tulevan hoitohenkilökunnan koulutuksen tueksi”, sanoo professori Päivi Rautava Turun yliopistosta tiedotteessa.

Opiskelijoilla on Turussa mahdollisuus tehdä syventävät opinnot tai opinnäytetyö viestinnästä ja tuottaa siten tietoa hyvän ja vaikuttavan potilaskohtaamisen tekijöistä.

”Viestintä on potilashoidossa tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein. Siksi se pitää lisätä tulevien lääkäreiden työkalupakkiin”, painottaa Köhler.

Hanke tuottaa pilottikoulutuksesta loppuraportin vuonna 2023.

Hankkeen rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä lääkeyhtiö Bayer.