Tuoreen katsausartikkelin mukaan suun bakteerit saattavat verenkiertoon päästessään vaikuttaa aivovaltimoaneurysman syntyyn ja puhkeamisalttiuteen. Näin tapahtuu useiden tulehdusmekanismien kautta.

Neurosurgical Review -lehdessä julkaistun katsauksen kirjoittajina oli Itä-Suomen yliopiston, Kysin, Tampereen yliopiston ja Taysin tutkijoita.

Suun sairauksilla on viime vuosina havaittu yhteys aivovaltimopullistumien eli -aneurysmien muodostumiseen ja puhkeamiseen. Aikuisista arviolta 2–3 prosentilla on aivovaltimopullistuma, joka voi puhjetessaan aiheuttaa hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon.

Kaikki aneurysmat eivät puhkea. Elämänmittaisen suomalaisen seurantatutkimuksen perusteella noin joka kolmas vuotamattomina löytyneistä aivovaltimoaneurysmista lopulta puhkesi.

Muun muassa korkea verenpaine, tupakointi ja alkoholin liikakäyttö lisäävät aneurysmariskiä, mutta monilla potilailla ei ole mitään tunnettuja riskitekijöitä.

– Tämä viittaa siihen, ettei kaikkia riskitekijöitä vielä tunneta, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, yliopisto-opettaja Joona Hallikainen.

Siksi suun bakteerien merkitys aneurysmien muodostumisessa on alkanut kiinnostaa tutkijoita yhä enemmän.

Itä-Suomen yliopiston ja Kysin tutkijat ovat hiljattain osoittaneet laajalle levinneen ientulehduksen liittyvän aivovaltimoaneurysmien muodostumiseen ja lukinkalvonalaisen verenvuodon riskiin. Löydön taustalla oli Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden aiempi havainto siitä, että sekä puhjenneiden että puhkeamattomien aivovaltimoaneurysmien seinämistä löytyy suuperäisten bakteerien DNA:ta.

Suun sairauksilla on havaittu vastaavia yhteyksiä myös vatsa-aortan aneurysmiin.

Katsausartikkelissa tutkijat valottavat, millaiset mekanismit voivat selittää havaittuja yhteyksiä suun sairauksien ja aivovaltimoaneurysmien välillä.

Aneurysmiin tidetään liittyvän tulehdusmuutoksia valtimon seinämässä. Suun tulehdukset puolestaan voivat puolestaan ylläpitää tulehdustilaa myös muualla elimistössä.

– Todennäköisin mekanismi on suun bakteerien kulkeutuminen verenkiertoon hampaan tulehtuneen ientaskun kautta ja näiden bakteerien aktivoima tulehdusreaktio verisuonen seinämässä. Suun bakteereja pääsee verenkiertoon pureskellessa ja hampaita harjatessa, jos ikenet ovat hyvin tulehtuneet, Hallikainen toteaa.

Verenkiertoon päästyään suun bakteerit voivat edistää aneurysman syntyä usealla tavalla.

Bakteerien tuottamat tulehdusta aktivoivat yhdisteet, lipopolysakkaridit, voivat aiheuttaa verisuonen seinämässä tulehdusvasteen. Tällöin verisuonen seinämään kertyy tulehdussoluja vaurioittaen seinämän elastista kerrosta, jolloin alttius aneurysman muodostumiselle kasvaa.

Bakteerien tuotteet voivat lisäksi vahvistaa COX2-entsyymin välittämää tulehdusvastetta, joka edelleen kiihdyttää aneurysmaan johtavia muutoksia suonen seinämässä.

Suun bakteerit saattavat myös käynnistää ja kiihdyttää tulehdusreaktioon osallistuvaa komplementtijärjestelmää, jonka on jo aiemmin osoitettu liittyvän aneurysman muodostumiseen ja puhkeamiseen.

Lisäksi immuunijärjestelmän altistuminen verenkiertoon joutuneille suun bakteereille voi johtaa koko elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan, joka osaltaan edistää aneurysmien syntyä.

Tutkijoiden mukaan jatkotutkimusta tarvitaan vielä tarkemmin suun bakteerien vaikutusmekanismien selvittämiseksi.

Tutkijat haluavat myös kaivaa vastauksen siihen, voiko hoitamatonta ientulehdusta, parodontiittia tai suun bakteereja pitää riskitekijöinä aneurysman muodostumiselle ja puhkeamiselle. Entä voiko näitä hoitamalla estää aneurysman muodostuminen tai sen puhkeaminen?

– Hampaiden ja etenkin ikenien terveyttä kannattaa joka tapauksessa ylläpitää päivittäisellä hampaiden ja hammasvälien puhdistuksella.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.