Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut maskisuosituksen tiukentumisesta alueellaan. Päätöksen myötä pääkaupunkiseudulla palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta, alueen koronakoordinaatioryhmä tiedottaa.

”Maskinkäyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.”

Koronakoordinaatioryhmä toivoo, että myös yksityiset toiminnanharjoittajat ottavat maskisuosituksen laajamittaisesti käyttöön. Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

”HSL:ää ja VR:ää suositellaan palauttamaan maskivelvoite pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen pikaisesti.”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on lisäksi linjannut paluusta laajaan etätyösuositukseen. Koordinaatioryhmä suosittelee työnantajia järjestämään etätyötä ”kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista”.

”Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.”

Maski- ja etätyösuositukset ovat voimassa 16.1.2022 saakka. Maskisuositus tulee voimaan välittömästi ja työnantajia kehotetaan ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin etätyösuosituksen voimaan saattamiseksi.

"Aalto käynnissä”

Husin johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoi tilaisuudessa, että sairaanhoitopiiri on selvästi epidemian leviämisvaiheessa ja alueella havaitaan ”jatkuvasti nousevia määriä tartuntoja”.

Hus-piirissä on käynnissä uusi epidemia-aalto, joka on havaittu myös laajalti kansainvälisesti, Petäjä jatkoi. Luvut ovat samaa tasoa kuin viime kevään tartuntahuipussa: kahden viikon ilmaantuvuus on nyt yli 300 per 100 000 asukasta.

Tartuntamäärien kasvu heijastuu myös sairaalahoidon tarpeeseen, mutta lievemmin kuin aiemmin, Petäjä sanoo.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen totesi tiedotustilaisuudessa, että koronaa edeltäneeseen ”normaalitilaan” paluuta ei toistaiseksi valitettavasti ole näköpiirissä.

Vartiaiselta viesti hallitukselle

Kasvavat tartuntamäärät sekä sairaalahoidon kuormitus edellyttävät ripeitä toimia sekä alueellisilta toimijoilta että hallitukselta, pormestari Vartiainen sanoi esitellessään päätöksiä.

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vetoaa hallitukseen tiukempien ravintolarajoitusten ja kolmannen rokotuskierroksen aikaistamisen puolesta”, tiedotteessa todetaan.

”Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että nykyisessä epidemiatilanteessa ravintoloiden aukioloa tulisi rajata nykyistä enemmän ja anniskelu lopettaa nykyistä aikaisemmin. Juhlakauden kynnyksellä myös ruokaravintoloiden rajoituksia tulisi laajentaa asiakaspaikkojen suurinta sallittua määrää vähentämällä ja aukioloaikoja kaventamalla. Rajoitusten tulisi lähtökohtaisesti olla voimassa joulun yli, jotta niillä voidaan vaikuttaa aaltoilevaan epidemiaan.”

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kaikki pääkaupunkiseudun ravintolat edellyttäisivät koronapassia koko aukioloaikansa. Kaikilla ravintoloilla ja kahviloilla on mahdollisuus ottaa koronapassi käyttöön ja näin vapautua asiakasmäärärajoituksista. Mikäli ravintola ei ota koronapassia käyttöön, tulee anniskeluravintolan paikat tällä hetkellä rajata 50 prosenttiin ja muiden ravintoloiden 75 prosenttiin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä haluaa lisäksi kiirehtiä kolmansien rokoteannosten annosvälin aikaistamista nykyisestä kuudesta kuukaudesta sekä 5–11-vuotiaiden rokottamisen mahdollistamista, mikäli kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän arviossa turvallisuusnäyttö lasten rokottamisen osalta arvioidaan riittäväksi.

”Kolmannen rokotuskierroksen aikaistaminen on tärkeä keino epidemian leviämisen estämisessä sekä terveydenhuollon kuormituksen hallinnassa.”