Kuopion yliopistollisen sairaalan osaaminen kiinnostaa maailmalla. Kys oli tällä viikolla jälleen mukana LION WEB-säätiön maailmanlaajuisessa verkkolähetyksessä, joka kerää linjoille vuosittain jopa tuhansia ammattilaisia ympäri maailmaa.

Säätiö on järjestänyt korvakirurgian liveleikkaustapahtumia netissä vuodesta 2007 lähtien. Mukaan valitaan vain pieni joukko huippuklinikoita maailmalta ja Kys on ollut mukana vuodesta 2019 saakka. Tänäkin vuonna Kys on ainoa edustaja Suomesta ja Pohjoismaista.

Varsinkin Kysin sisäkorvaistutehoito on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa. Kys on ainoa Suomen sairaala, jossa kuulon takaisin tuovia sisäkorvaistutteita osataan asentaa potilaille paikallispuudutuksessa.

Ainutlaatuista sisäkorvaistuteleikkausta esiteltiin maailmanlaajuisesti alan spesialistien verkkokoulutuksessa keskiviikkona.

Pohjana pitkäjänteinen tutkimus

Kysin osaamiskeskusjohtaja, dosentti Aarno Dietz alkoi kehittää paikallispuudutukseen soveltuvaa sisäkorvaistuteleikkaustekniikkaa noin viisi vuotta sitten. Etenkin ikääntyneille se on turvallisempi ja nopeampi kuin nukutuksessa tehty leikkaus. Paikallispuudutuksessa tehtävällä leikkauksella pystytään palauttamaan kuulo myös niille potilaille, joilla jokin perussairaus estää nukutusta vaativan leikkauksen.

Pitkäjänteinen tieteellinen tutkimus on luonut pohjan kliinisen hoidon kehittämiselle.

”Olemme muun muassa kehittäneet kansainvälisiä standardeja täyttäviä puheaudiometrisia testejä, jotka mahdollistavat kansainvälisen vertailun. Kys lukeutuu sisäkorvaistutehoidon huippuyksiköihin, sillä tuloksemme ovat hyvinkin vertailukelpoisia muihin kansainvälisiin huippuyksiköihin”, Dietz toteaa tiedotteessa.

Dietz sanoo, että vaikka Kys on kaikista pienin yliopistosairaala, mutta siellä on paljon huippuosaamista.

”Mielestäni sairaalan eri alojen huippuosaamisen pitäisi jatkossa saada enemmän tukea. Mukanaolo liveleikkaustapahtumassa on vahvistus laadukkaasta työstä. Myös Kysin AV-yksikkö ja leikkaussalin kuvaustiimi ovat saaneet paljon hyvää palautetta maailmalta”, Dietz jatkaa.

Sisäkorvaistuteleikkaus eksoskoopilla suoritettuna

Kuopiossa on tehty paljon tutkimustyötä jäännöskuuloa säästävän sisäkorvaistutekirurgian kehittämisessä. Kuulon takaisin tuova ja jäännöskuulon säilyttävä sisäkorvaistuteleikkaus tehtiin verkkolähetyksessä potilaalle, joka on osittain kuuro. Matalissa taajuuksissa potilaalla oli vielä omaa kuuloa jäljellä, mutta korkeissa taajuuksissa hän on ollut kuuro. Potilas on pystynyt ennen leikkausta kommunikoimaan vain aivan hiljaisessa ympäristössä.

Dietz arvioi, että kymmenen vuoden päästä tämän kaltaiset potilaat tulevat olemaan suurin ryhmä sisäkorvaistutehoidolle. Heillä perinteiset kuulokojeet eivät useimmiten merkittävästi helpota kuulemisen ongelmaa.

Verkkolähetyksessä sisäkorvaistuteleikkaus tehtiin ensimmäistä kertaa digitaalisen 3D-mikroskoopin eli eksoskoopin avulla. Leikkausergonomia on eksoskoopin kanssa huomattavasti parempi. 3D-kuvan korkea laatu on myös leikkausta seuraaville hieno lisä.

Dietz kertoo, että yleisön edessä leikkaaminen ei hänestä tuntunut stressaavalta.

”Olen tottunut leikkaamaan ison yleisön edessä. Olen oppinut keskittymään itse asiaan huippuleikkaustiimini kanssa”, Dietz sanoo.

Sisäkorvaistutehoito sopii synnynnäisen vaikea-asteisen kuulovian ja aikuisilla etenevän vaikea-asteisen kuulovian hoidoksi. Leikkauksessa asennetaan sisäkorvaistutteen runko potilaan pääkallon luuhun ja sisäkorvaan viedään elektrodiketju, joka stimuloi kuulohermon soluja. Leikkauksen jälkeen sisäkorvaistutteen ns. ulkoinen ääniprosessori säädetään kohdalleen ja erillisillä kontrollikäynneillä tarkistetaan, että istute toimii parhaalla mahdollisella tavalla.