Radiota on perinteisesti käytetty terveysaiheisiin tietoiskuihin ja valistuskampanjoihin, mutta ei juuri kuuntelijoiden aktivoimiseen lähetyksen aikana.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan pilottitutkimuksessa selvitettiin, voiko radiovälitteinen liikuntaohjaus kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.

Kokemukset radiovälitteisen liikuntaohjauksen hyväksyttävyydestä olivat rohkaisevia. Radion vahvuuksia ovat edullisuus, tuttuus ja matala kynnys osallistumiselle.

– Terveyden edistämiseen tarvitaan uutta digitaalista teknologiaa, joka tuo palveluita ihmisten lähelle. Toisaalta hyödyntämätöntä käyttöpotentiaalia on myös olemassa olevilla ratkaisuilla, muistuttaa professori Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Valtaosa kuuntelijoiden palautteesta oli myönteistä. Liikuntatuokiot koettiin innostaviksi ja aktivoiviksi. Ohjelmasarjalle toivottiin jatkuvuutta, yksittäisten liikuntahetkien pidempää kestoa ja toistamista useamman kerran päivässä. Osa palautetta antaneista mainitsi, että ilman radion liikuntatuokioita ei tulisi jumpattua yksin kotona.

– Hyvää palautetta ohjelmasta saatiin myös esimerkiksi omaishoitajilta, jotka eivät puolison voinnin vuoksi voineet lähteä kotoa, mutta jumppa tarjosi piristävän aloituksen aamuun, kertoo tutkimusta koordinoinut Karoliina Kaasalainen tiedotteessa.

Palautekyselyyn saatiin kuukauden arviointijaksolta 126 vastausta. Enemmistö vastaajista oli yli 65-vuotiaita naisia ja suurin osa oli liikunnallisesti ennestään aktiivisia. 66 prosenttia vastaajista piti harjoitteita sopivan haastavina.

Tutkimus toteutettiin osana Business Finlandin rahoittamaa Watson Health Cloud Finland -hanketta, jossa tutkittiin tekoälyn ja uusien teknologioiden soveltuvuutta Suomalaisen terveysalan kehittämiseen. Pilottitutkimukseen suunnitellut ohjelmajaksot ovat kuunneltavissa Järviradion verkkosivuilla www.jarviradio.fi.