Reilulta puolelta Etelä-Karjalassa terveydenhuollon palveluissa viimeisimmän vuoden aikana käyneiltä oli kysytty alkoholin käytöstä tai tupakoinnista. Harvemmin puheeksi oli otettu huumausaineet tai rahapelaaminen. Tiedot ilmenevät Pakka-toimintamallin toimenpiteisiin kuuluvasta Ota Kantaa -päihdetilannekyselystä, joka tehtiin helmikuussa.

Päihteiden käytöstä oli kysytty nyt hieman harvemmin kuin edellisen kyselyn aikaan marraskuussa 2018.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa eteläkarjalaisten mielipiteitä alueen päihdetilanteesta. Vastausten perusteella toteutetaan ehkäisevän päihdetyön toimia Etelä-Karjalassa.

Kyselyyn vastasi 408 eteläkarjalaista.

Vaikka alkoholin ja tupakan käytön havainnot kyselyssä olivat hieman vähentyneet, niin valtaosa vastaajista oli näitä havaintoja tehnyt. Reilu viidennes vastaajista oli havainnut alaikäisten joko kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttöä. Kannabiksen käytön havainnot olivat pysyneet ennallaan, muiden huumausaineiden käytön havainnot olivat kasvaneet noin viisi prosenttia.

Myös huumausaineiden välittäminen alaikäisille oli vastaajien havaintojen mukaan kasvanut. Tämä näkyi nimenomaan Lappeenrannan ja Imatran alueilla, kun puolestaan seutukunnassa näitä havaintoja oli tehty edelliseen kyselyyn verrattuna harvemmin.

Vastaajista reilu kolmasosa arvioi pelänneensä julkisilla paikoilla kohtaamiaan päihtyneitä. Eniten pelkoa tunsivat alle 30-vuotiaat. Kolmasosa vastaajista arvioi, että julkisilla paikoilla tai tietyillä alueilla tulisi kunnan omalla päätöksellä pystyä rajoittamaan alkoholin käyttöä. Eniten päätöstä kannattivat yli 60-vuotiaat vastaajat.

Vastaajista kaksi kolmasosaa oli ollut huolissaan läheisensä alkoholin käytöstä.