Sairaanhoitaja Maarit Rika selvitti kyselytutkimuksella kymmenen vuotta sitten, mitä Husin Meilahden sairaalan päivystyksen hoitajat ajattelevat lääkärien käytöksestä ja toiminnasta päivystyksessä. Pitävätkö eri mielikuvat töykeistä kirurgeista ja nopeasti reagoivista anestesiologeista paikkaansa?

Mediuutisten numerossa 1-2/2008 julkaistussa jutussa kerrottiin kyselyn tuloksista.

Hoitajien mielestä anestesialääkärit suhtautuvat henkilökuntaan kollegiaalisimmin ja kommunikoivat parhaiten muiden lääkäreiden kanssa, että hoitajien ja lääkärien välisessä kommunikaatiossa pisimmän korren vetivät sisätautilääkärit urologien ja thorax-kirurgien jäädessä viimeisiksi.

Selkeimmät hoito-ohjeet tulivat keuhko- ja sisätautilääkäreiltä. Potilaan jatkohoitoon liittyvistä asioista pisteet keräsivät edellä mainittujen lisäksi neurologit ja gastrokirurgit.

Kautta linjan parhaimmiksi hoitajat rankkasivat keuhkolääkärit. Kakkoseksi vain pienellä piste-erolla jäivät sisätautilääkärit. Huonoimmat pisteet saivat urologit.

Samat erikoisalat saivat hyvinkin erilaisissa kysymyksissä samalla tavoin pisteitä.

Tulosten mukaan hoitajat näyttivät arvostavan ennen kaikkea lääkärin läsnäoloa. Parhaimmat pisteet saivat niiden erikoisalojen edustajat, jotka ovat päivystyksessä koko ajan läsnä.

Paikalla olon lisäksi hoitajat näyttävät arvostavan selkeitä ohjeita ja tasa-arvoista keskustelua.

Kyselystä kävi myös ilmi, että yksittäisten lääkärien esimerkillisen panoksen vuoksi heidän edustamansa erikoisala sai selvästi lisäpisteitä. Hoitajien vapaissa vastauksissa ruusuja saivat erityisesti keuhkolääkäri Timo Mäntylä ja kirurgi Unto Mikkonen.

Maarit Rika toivoi, että tutkimuksen tulokset toimivat jonkinlaisena herättelynä ja saavat aikaan keskustelua hyvässä hengessä.