Työterveyslaitoksen aivotyökysely paljasti lähihoitajan kuormittavan arjen. Vastausten perusteella lähi- ja perushoitajien arki on vaativaa ja tiedonkäsittelykykyjä jatkuvasti kuormittavaa aivotyötä. He joutuvat tekemään monta kertaa päivässä ihmisten terveyteen liittyviä päätöksiä häiriöisessä ympäristössä. Kyselyyn vastasi 5 500 lähi- ja perushoitajaa.

Kyselyn perusteella hoitajilla on viikoittain päätöksenteon tukena vain epäselviä ohjeita sekä puutteellista ja ristiriitaista tietoa. Heidän työnsä keskeytyy, heillä on useita keskeneräisiä tehtäviä ja heidän täytyy siirtää huomio yllättäen tehtävästä toiseen monta kertaa päivässä. Noin 90 prosenttia vastaajista kokee nämä vaatimukset ja olosuhteet vähintään kuormittavina ja neljännes erittäin kuormittavina, kerrotaan SuPerin tiedotteessa.

Suurimmaksi kuormitustekijäksi nousee työskentely kiireessä. Kiireen tunne on jatkuvaa, ja noin 90 prosenttia vastaajista kokee sen vähintään kuormittavana. Jopa 40 prosenttia kokee kiireen erittäin kuormittavana. Yli 30 prosentilla vastaajista on vain harvoin tai ei koskaan tarpeeksi aikaa työtehtävilleen.

Tällaiset työolosuhteet voivat altistaa virheille, vähentää työtehoa ja saattavat pahimmassa tapauksessa johtaa työuupumukseen. Esimerkiksi puhehäly voi heikentää tiedolla työskentelyä yli kymmenen prosenttia, kerrotaan tiedotteessa.

Kyselyn vastaajista lähes 35 prosentilla on ollut ainakin osan aikaa vaikeuksia keskittyä ja lähes 30 prosentilla vaikeuksia muistamisessa. Lähes 30 prosenttia vastaajista on tuntenut itsensä väsyneeksi suurimman osan ajasta tai kaiken aikaa.

Työnantajan vastuulla huolehtia siitä, että työntekijöiden määrä on riittävä suhteessa työmäärään. Työyhteisössä voidaan kuitenkin tehdä yhdessä paljon työn sujuvuuden parantamiseksi ja turhan aivokuorman vähentämiseksi, kerrotaan tiedotteessa.