Nivelpsoriasis on pitkäaikainen, tulehduksellinen nivelsairaus, joka voi esiintyä missä tahansa nivelessä, myös selkärangassa, mutta yleisin se on raajojen pikkunivelissä. Arviolta noin 10–30 prosentilla ihopsoriasista sairastavista on myös nivelpsoriasis. Niveloireita voi esiintyä myös ilman psoriasisihottumaa.

Tyypillisimpiä nivelpsoriasiksen aiheuttamia oireita ovat kyselyn mukaan lihasten ja luuston oireet, nivelkipu ja -jäykkyys. Runsaalla neljänneksellä vastaajista sairaus oli puhjennut suoraan niveloireilla, ilman psoriasiksen iho-oireita. Heillä matka ensimmäisistä oireista diagnoosiin oli kestänyt keskimäärin yhdeksän vuotta.

Vastaajista 37 prosenttia ajatteli lääkäriin hakeutuessaan, että kyse on ohimenevistä oireista, jotka katoaisivat itsestään. Aikaa ensimmäisestä lääkärikäynnistä nivelpsoriasisdiagnoosiin meni keskimäärin kaksi vuotta.

– Aaltoilevat oireet ovat tyypillisiä nivelpsoriasikselle, minkä vuoksi oireiden vakavuutta voi olla aluksi vaikea hahmottaa. Diagnoosin viivästyessä on vaara, että sairastuneelle aiheutuu pysyviä nivelmuutoksia. Siksi on tärkeää, että sekä sairastunut että häntä hoitava lääkäri tunnistavat oireet, ja hoito päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti, Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman ja Reumaliiton toiminnanjohtaja Anu Uhtio kertovat tiedotteessa.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että nivelpsoriasis vaikuttaa valtaosalla sairastuneista työ- ja toimintakykyyn ainakin jonkin verran. Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia koki terveydentilansa kohtalaiseksi tai huonoksi.

65 prosenttia vastaajista on ollut sairauslomalla nivelpsoriasiksen vuoksi ja lähes samansuuruinen osuus kokee sairauden vaikuttaneen työtehoonsa tai johtaneen liikuntaharrastuksesta luopumiseen. Yli puolet (56 %) kyselyyn vastanneista nivelpsoriasista sairastavista on kokenut sairaudesta aiheutuvaa psyykkistä kuormitusta.

Tutkimustiedot perustuvat Psoriasisliiton, Reumaliiton ja Pfizerin toteuttamaan kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus toteutettiin ajalla 11.–31. tammikuuta ja sen käytännön toteutuksesta vastasi The Harris Poll.

Kyselyyn vastasi 433 yli 18-vuotiasta nivelpsoriasista sairastavaa.