Vammaisalan henkilöstöpula on pahentunut korona-aikana. Kun henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet, sijaisia on ollut vaikea saada.

Tiedot ovat peräisin Kehitysvammaliiton tekemästä kyselystä, johon vastasi sata kehitysvammapalveluissa työskentelevää johtajaa tai esimiestä eri puolilta maata. 68 prosenttia vastaajista kertoi, että korona on vaikuttanut työvoiman riittävyyteen. 63 prosenttia sanoi, että korona on aiheuttanut muun muassa karanteeneja ja sitä kautta henkilökunnan poissaoloja.

Peräti 79 prosenttia vastaajista kertoi, että sijaisia on ollut vaikea saada.

Tämän seurauksena muu henkilökunta on joutunut venymään ja tekemään pitkiä vuoroja ja ylitöitä, ja osassa paikoista esimiehet ovat siirtyneet lähityöhön. Työvuoroja on jouduttu tekemään vajaalla henkilöstömäärällä. Toimintaa on myös pitänyt supistaa henkilöstöpulan vuoksi.

Vastaajista 13 prosenttia kertoi, että myös irtisanoutumisia on ollut, ja 36 prosentin mukaan avoimeen työpaikkaan ei ole ollut hakijoita.

Kehitysvamma- ja autismialan järjestöt ovat huolissaan tilanteesta. Ne pelkäävät, että koronan jälkeinen uusi normaali on eriarvoinen eri ihmisille.

Järjestöjen mukaan ratkaisuja henkilöstöpulaan on etsittävä monesta suunnasta; on syytä joustavoittaa opintoja ja luoda yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä liittyy myös muualla kuin Suomessa hankittuun koulutukseen. Muuntokoulutusta alan vaihtajille tulee olla tarjolla riittävästi.

Järjestöt muistuttavat, että on myös työnantajilla ja johtamisella on iso merkitys. Henkilöstön hyvinvoinnista ja työssä kehittymisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta. Alan palkkauksessa tulisi entistä enemmän huomioida henkilön osaaminen ja työtehtävien vaativuus. Järjestöjen mukaan monimuotoisuuden arvostaminen tukisi työperäisen maahanmuuton ja osatyökykyisten työvoimaresurssin hyödyntämistä työpaikoilla.