Lähes 90 prosenttia Tehyn syyskuussa teettämään kyselyyn vastanneista hoitajista kertoo harkitsevansa alan vaihtamista.

Kyselyyn vastasi 2 750 Tehyn jäsentä, jotka työskentelevät yliopistosairaaloissa tai keskussairaaloissa. Suurin vastaajaryhmä olivat sairaanhoitajat.

Kyselystä ilmeni, että korona-aika on ollut raskas hoitajille. Vastanneisiin on kohdistunut useita valmiuslain aikaisia pakkotoimia: 34 prosentilla vuosilomia on siirretty, peruttu tai kestoltaan muutettu, 23 prosenttia on siirretty toiseen työpisteeseen tai tehtäviin ja 16 prosenttia kertoo, että irtisanomisaikaa on pidennetty.

Lähes kaikki eli 97 prosenttia vastanneista kertoi, ettei työnantaja on korvannut tai hyvittänyt pakkotoimien seurauksia. Vain kolme prosenttia oli saanut esimerkiksi korotetun hälytysrahan tai muun kertaluontoisen lisän. Koronalisää ei ole maksettu kenellekään.

Alan vaihtoa suunnittelee aktiivisesti miltei puolet vastanneista, ja yhteensä 88 prosenttia on harkinnut sitä.

Useampi kuin joka kolmas erikoissairaanhoidossa työskentelevä kokee työhyvinvointinsa huonoksi. 42 prosenttia on peloissaan oman tai läheisten terveyden vaarantumisesta korona-aikana.

Vain 23 prosenttia hoitajista uskoo jaksavansa sote-alan työtehtävissä työuransa loppuun asti.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.