Potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista 74 prosenttia tekee ainakin muutaman kerran kuukaudessa töitä, joiden katsotaan kuuluvan lääkärille.

Noin kolmasosa hoitajista suorittaa lääkärin töitä vähintään viikoittain ja viidennes päivittäin.

Sairaanhoitajien tehtäväksi siirtyneitä töitä ovat olleet muun muassa lähetteet, lääkelistojen päivittäminen ja laboratoriotulosten tulkinta.

Tiedot käyvät ilmi Sairaanhoitajaliiton laajasta kyselystä, johon vastasi yli 1 600 liiton jäsentä.

Lääkärin töiden lisäksi sairaanhoitajat kertoivat joutuvansa tekemään myös osastosihteerin tai laitoshuoltajan tehtäviä.

Osa raportoi tekevänsä ylipäätään hoitoalalle kuulumattomia tehtäviä, kuten lumenluontia ja postitusta.

Kyselyyn vastanneista vain 10 prosenttia oli sitä mieltä, että he ehtivät tekemään työnsä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla.

Eniten kuormitusta aiheutti työmäärä sekä henkilöstön riittämättömyys.

– Olemme vaarallisella ja kestämättömällä tiellä, kun sairaanhoitajat tekevät vääriä töitä. Se on kaikki pois varsinaisesta potilastyöstä, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela tiedotteessa.

– Lisäksi se, kenen työpanosta käytetään mihinkin tehtävään, on merkittävä taloudellinen kysymys. Järkevää työnjakoa pitäisi miettiä organisaatioissa etenkin nyt sote-uudistuksen kynnyksellä.

Positiivinen viesti kyselyssä oli se, että sairaanhoitajat tuntevat olevansa laajasti arvostettuja ammatissaan.

Potilastyössä olevat hoitajat kokevat niin potilaiden ja näiden läheisten kuin lääkäreiden sekä työyhteisön muiden ammattiryhmien arvostavan heidän työtään.

Suurin osa sairaanhoitajista tunteekin ylpeyttä ammatistaan. Valtaosa on myös tyytyväisiä työhönsä, vaikka vain vajaa viidennes kokee, että palkka vastaa heidän osaamistaan. Alanvaihtoa harkitsevia sairaanhoitajia oli 14 prosenttia vastaajista.