SAK:laisilla aloilla työskentelevät eivät juurikaan ole päässeet pakenemaan koronariskiä etätyön suojiin, kertoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n korona-ajan työtä selvittänyt tutkimus.

Vastaajista suurta osaa ahdistaa koronaviruksen aiheuttama uhka terveydelle.

Kyselytutkimuksen ennakkotietojen mukaan SAK:laisten liittojen jäsenistä melkein kaksi kolmesta eli 63 prosenttia kertoo olleensa ahdistunut koronaviruksen aiheuttaman terveydellisen uhkan vuoksi. Useimmiten ahdistusta ovat kokeneet julkisella sektorilla sekä palvelualalla työskentelevät.

Valtaosa eli 85 prosenttia SAK:laisista työntekijöistä on ollut työssään suorassa fyysisessä yhteydessä muihin ihmisiin. Eniten lähityötä tehdään naisvaltaisilla aloilla, joissa työ tapahtuu pääsääntöisesti kontaktissa asiakkaisiin ja hoidettaviin. Tämä selittää osaltaan sen, että naisista 38 prosenttia on pelännyt sairastuvansa koronavirukseen työssään, kun taas miehistä vain 23 prosenttia on pelännyt samaa.

SAK muistuttaa, että monen fyysisen työturvallisuusriskin rinnalla kulkee myös henkisen kuormituksen riski, joka tulee huomioida työpaikan turvallisuustoiminnoissa.

– Koronavuoden aikana etulinjassa työskennelleet työntekijät ovat olleet koetuksella. Jaksamisongelmat saattavat tulla viiveellä esiin. Työntekijöiden tukemiseen työyhteisöissä tulee kiinnittää erityistä huomioita nyt, mutta myös pahimman tilanteen mentyä ohitse, sanoo SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen.