Tehyläiset kokevat laajasti kiireen tunnetta työssään, ja tunne näyttää lisääntyneen koronapandemian aikana.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn kyselyyn vastanneista 77 prosenttia tuntee työssään kiireen tunnetta lähes päivittäin tai useammin. Kolme neljästä sanoo kiireen lisääntyneen ainakin jonkin verran koronapandemian myötä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista kokee jaksavansa kollegojen tuella.

Vastaajien mukaan eniten kiireen tunteeseen työssä vaikuttaa se, että organisaatiossa on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi muun muassa epäselvät työtehtävät, niiden muuttuminen tai työvälineiden ja työkäytäntöjen huonous näyttävät vaikuttavan kiireen tunnetta lisäävästi.

– Kiire on lähtökohdiltaan henkilökohtaisesti koettu tunne, joka rasittaa meitä ja voi vaikuttaa työkykyymme, jos se on toistuvaa. Siksi on tärkeää pohtia työyhteisössä yhdessä keinoja, joilla voidaan kiireen tunnetta hallita ja vähentää, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti tiedotteessa.

Tärkeimpänä jaksamista tukevana tekijänä noin puolet vastaajista piti hyviä kollegoja. Noin viidennes näki tärkeimmäksi tekijäksi työn ja muun elämän joustavan yhteensovittamisen. Joka kymmenes arvioi toimivien työkäytäntöjen olevan työssä jaksamista eniten tukeva tekijä.

Kyselyyn vastasi maaliskuun alkupuolella Tehy-sovelluksen kautta 743 tehyläistä.