Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys) on parantanut yöaikaisen päivystyksen toimivuutta, toteaa Aluehallintovirasto valvontapäätöksessään.

Itä-Suomen aluehallintovirasto sai kesällä 2019 epäkohtailmoituksen, jonka mukaan Kysissä ei ole viime vuosina ollut yleislääkäritasoista päivystystä yöaikana. Myös akuuttilääketieteen päivystäjistä oli ollut pulaa.

Nyt Kys on varmistanut riittävän asiantuntemuksen päivystyksessä myös yöaikaan määrittelemällä eri sairauksien hoitamisen vastuut ja konsultaatiokäytännöt myös niissä tilanteissa, joissa akuuttilääkäreitä ei ole ollut.

Terveydenhuoltolain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on järjestettävä yliopistosairaalan yhteyteen laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Valtioneuvoston kiireellisestä hoidosta antama asetus edellyttää, että yksikössä on useiden erikoisalojen, myös akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen, edellytykset ja osaaminen.

Kysin selvityksessä todettiin ajoittaiset haasteet akuuttilääkäreiden saatavuudessa. Akuuttilääkärin puuttuessa päivystyksestä ovat muiden erikoisalojen päivystäjät hoitaneet potilaat. Yhteispäivystyksen toiminnan suunnittelussa on selvityksen mukaan lähdetty siitä, että paikalla olevilla ammattilaisilla on riittävä osaaminen ja edellytykset kaikkien kiireellisen hoidon asetuksen edellyttämien erikoisalojen potilaiden hoitamiseen.

Aluehallintovirasto painottaa yliopistosairaalan yhteispäivystyksen vastuuta arvioida toimintaansa omavalvonnallisesti, jotta potilas saa kaikissa tilanteissa, ympärivuorokautisesti, sairaustilanteensa vaatiman asianmukaisen hoidon.

Aluehallintovirasto aikoo järjestää Kuopion yliopistolliseen sairaalaan seurantaluonteisen ohjaus- ja arviointikäynnin vuoden 2020 aikana. Käynnillä tullaan perehtymään yhteispäivystyksen tiimien toimintaan sekä yhteispäivystyksen lääkäritilanteeseen.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös: