Kymsote lisää liikkuvien palveluiden määrää alueellaan ensi vuonna. Uusina palveluina Kymenlaaksossa on aloittamassa kotisairaalan liikkuva arviointi, suorakotiutus, suun terveydenhuollon palvelubussi ja psykiatrinen kotisairaala.

Liikkuvien palveluiden tavoitteena on tarjota asiakaskäyntejä niille, joilla ei ole lähellään kiinteitä palvelupisteitä. Palvelupiste voi puuttua alueelta vähäisen käytön takia tai esimerkiksi asiantuntijoiden puuttumisen vuoksi.

Kotisairaalan liikkuva arviointi ja suorakotiutus alkavat vuodenvaihteessa.

Liikkuva arviointi (ArVi) on alussa suunnattu tilanteisiin, joissa iäkkäitä asiakkaita on siirretty asumisyksiköistä päivystykseen. ArVi-hoitaja käy asiakkaan luona arvioimassa, onko asiakkaan tarve lähteä päivystykseen, ja hän on tarvittaessa etäyhteydessä lääkäriin. Mahdollinen hoito voidaan aloittaa nopeasti ilman käyntiä päivystyksessä.

– Ikäihmistä ei tarvitse siirtää tutusta ympäristöstä päivystykseen. Erityisesti muistisairaille siirtäminen ja päivystyksessä odottaminen voi olla rankkaa ja aiheuttaa hätääntymistä. Kun potilas saadaan hoidettua omassa asumispalveluyksikössä, hoito saadaan aloitettua nopeammin, siirtojen rasitus jää pois ja kuntoutuminen on nopeampaa,kertoo projektipäällikkö Asta Saario Kymsotesta tiedotteessa.

Toiminta helpottaa myös hoitohenkilöstöä, kun paikalle voidaan pyytää ArVi-hoitaja. Lisäksi asiakkaiden sairaalajaksot vähenevät eikä päivystys kuormitu näistä käynneistä. Nämä vähentymiset tuovat myös kustannussäästöjä. ArVi-palvelu laajenee myöhemmin myös kotihoidon asiakkaille.

Vuodenvaihteessa alkaa myös suorakotiutus, jossa tavoitteena on välttää tarpeettomia osastokierroksia.

– Palvelu kohdentuu pääsääntöisesti ikääntyneille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta kotiutua omatoimisesti päivystyksestä tai osastolta. Lääkäri arvioi aina ensin, minkälaista jatkohoitoa potilas tarvitsee, Saario selvittää.

Uudessa toiminnassa on erityinen asiakasohjaaja, joka paneutuu asiakkaan kotiutumiseen, selvittää ja järjestää kotiutumiseen liittyvät käytännön asiat. Hän ottaa yksilöllisesti huomioon asiakkaan olosuhteet ja tarvittavat palvelut esimerkiksi kotiin tarvittavan hoidon.

Suun terveydenhuollon palvelubussi aloittaa toimintansa keväällä. Palvelubussi on varusteltu niin hammaslääkärin kuin suuhygienistinkin toimintaan. Palvelubussissa voidaan tehdä muun muassa opastusta päivittäiseen suun hoitoon, hoidon tarpeen arviointia ja hammaslääkärin antamaa hoitoa. Laajempi ja vaativampi hammashoito sekä erityisryhmien hoito toteutetaan hammashoitolassa. Asiakkaina voivat olla esimerkiksi hoivalaitosten asukkaat, koululaiset sekä heikkojen liikenneyhteyksien vuoksi vaikeasti hoitoon pääsevät.

– Liikkuvat palvelut ovat hyvin käytännönläheisiä palveluita, joissa mietitään asiakkaan tarpeita. Eri puolilla Kymenlaaksoa palveluiden käyttäjät vähenevät, joten pienten kiinteiden palvelupisteiden rakentaminen ei ole aina järkevää. Palvelu on kuitenkin helposti saatavissa, kun se tulee asiakkaan luo tai lähelle asiakasta esimerkiksi palvelutaloon, koulun pihaan tai sote-keskukseen. Tarkoitus on kehittää lisää liikkuvia palveluita kymenlaaksolaisille. Vastaavista palveluista kuten ArVista on hyviä kokemuksia muualta Suomesta, kertoo Saario.

Liikkuviin palveluihin kuuluvat myös alkuvuonna aloittava psykiatrinen kotisairaalatoiminta. Se mahdollistaa nykyistä tiiviimmän avohoidon potilaan omassa elinympäristössä. Tavoitteena on, että osastohoito pystytään alun perinkin välttämään, kun asiakas saa tarvitessaan tiiviimpää avohoitoa jo varhaisessa vaiheessa.

Lue myös:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.