Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä Kotkassa työskentelee nyt psykiatrinen sairaanhoitaja aamu- ja iltavuorossa seitsemänä päivänä viikossa.

Helmikuussa aloitetussa uudessa toimintamallissa psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät keskussairaalan päivystyksessä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoina.

– Päivystykseen saapuva asiakas voidaan ohjata hyvin matalalla kynnyksellä psykiatriselle sairaanhoitajalle. Tarkoitus on, että mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvitseva saa nopean kontaktin, mikä sujuvoittaa hoitoon pääsemistä, kertoo palveluesimies Milja Marttila Kymsotesta tiedotteessa.

Psykiatrisille sairaanhoitajille on tarvetta päivystyksen arjessa.

– Mielenterveys- ja päihdeongelmalliset asiakkaat hakeutuvat usein päivystykseen. Vaikka asiakkaalla olisi jo hoitosuhde, vointi voi heikentyä virka-ajan ulkopuolella, Milja Marttila muistuttaa.

Lisäksi potilaat, jotka saapuvat päivystykseen somaattisten sairauksien tai tapaturmien takia, voivat tarvita myös psyykkisen tilan huomiointia ja hoitoa.

– Psyykkinen ja somaattinen sairaustila ovat usein samanaikaisia ja molempien hoito ja huomiointi päivystyksessäkin on tärkeää, Marttila toteaa.

Psykiatriset sairaanhoitajat työskentelevät osana päivystystoimintaa ja tekevät potilaiden psyykkisen tilan ja hoidon tarpeen arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja palveluihin ohjaamista. He antavat tarvittaessa psykiatrista konsultaatiotukea myös muiden kuin mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi päivystykseen hakeutuneiden potilaiden hoidon osana.

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii myös sosiaali- ja kriisipäivystys. Psykiatriset sairaanhoitajat toimivat tarvittaessa yhteistyössä sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa asiakkaiden erilaisissa akuuteissa, vaikeissa kriisitilanteissa ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet, läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet ja tulipalo.

Myös Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä Kouvolassa on tarjolla psykiatristen sairaanhoitajien asiantuntemusta. Päivystyksessä arviokäyntejä tekevät virka-aikana yleissairaalapsykiatrian poliklinikan sairaanhoitajat ja muina aikoina Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan sairaanhoitajat. Sairaalassa toimii myös sosiaali- ja kriisipäivystys.

Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan päivystävä lääkäri on sekä Kymenlaakson keskussairaalan että Pohjois-Kymen sairaalan päivystysten konsultoitavissa.

Lue myös:

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.