Kouvolassa aloittaa lokakuun loppupuolella toimintansa uusi Kymsoten ensihoidon lääkäriyksikkö. Yksikössä työskentelevät lääkäri, kenttäjohtaja ja ensihoitaja.

Alussa yksikkö toimii arkisin klo 8–20 ja vakituisten lääkärien määrän kasvaessa joulukuun alussa yksikkö palvelee päivittäin klo 8–20. Tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana lääkäriyksikkö toimii vuorokauden ympäri.

Yksikössä työskentelevät lääkärit ovat kokeneita erikoislääkäreitä, ja käytännössä kaikilla on kokemusta lääkärihelikopteritoiminnasta. Lääkäriyksikön kalusto on myös tavanomaista ambulanssia paremmin varusteltu tukemaan lääkärin työskentelyä kentällä.

Lääkäriyksikkö liittyy mukaan ensihoidon vaativimpiin tehtäviin ensisijaisesti Pohjois-Kymenlaaksossa, mutta liikkuu myös Etelä-Kymenlaakson alueelle tehtäviin, joissa kyse on korkeariskisestä vammautumisesta tai sairastumisesta. Tällöin huomioidaan myös, että matka kohteeseen on järkevä ja lääkäristä arvellaan olevan selvää hyötyä. Lisäksi lääkäriyksikössä toimivalle lääkärille keskitetään ensihoitajien puhelinkonsultaatiot.

Kouvolan Uttiin sijoittuvan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteriyksikön valmistelut ovat edenneet hyvin. Nyt aloittava yksikkö on osa valmistautumista uuteen toimintaan.

Lääkärihelikopteri on näillä näkymin aloittamassa vuonna 2022, jolloin lääkäriyksikkö on ehtinyt hioa toimintaansa Kymenlaaksossa jo parin vuoden ajan.

Lääkärihelikopterin toiminta-alue ulottuu myös Kymenlaakson ulkopuolelle, eli laajemmin Kaakkois-Suomeen. Jatkossa käytössä ovat sekä helikopteri että auto, ja kulkuväline valikoituu tilanteen ja esimerkiksi potilaan kuljetustarpeen mukaan.