Kymsote testaa parhaillaan astmapotilaan digihoitopolkua. Kokeilu käynnistyi PEF-etäseurannalla, jota astmahoitaja pilotoi Kymsoten Karhulan terveysasemalla vuoden 2021 aikana. PEF (peak flow) tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta, jonka mittausta käytetään astman toteamiseksi ja hoidon seurannassa.

PEF-etäseuranta on osa isompaa sähköisen hoitopolun kokonaisuutta. Astmapotilaan digipolkuun on lisäksi kehitteillä omahoitoon liittyvää materiaalia, kuten lääkkeenoton ohjausvideoita ja sähköisiä kaavakkeita, kuten astmatesti, cat-testi, PEF-seurantakaavake, oireseurantakaavake sekä sähköinen yhteydenottolomake astmahoitajalle. Hoidon ohjauksen tueksi otetaan tulevaisuudessa myös käyttöön Livechat, jolla potilas tavoittaa astmahoitajan helposti ja nopeasti.

Huonosti toteutuneet PEF-seurannat usein viivästyttävät oikeaa diagnoosia tai hoidon tehostamista ja aiheuttavat tarpeetonta harmia myös potilaille. Etäseurannalla on onnistuttu vastaamaan hyvin tähän ongelmaan.

– Ammattilainen pystyy seuraamaan mittausjaksoa reaaliaikaisesti ja puuttumaan ilmaantuviin ongelmiin ajoissa. Tämä parantaa seurannan luotettavuutta ja sitä että ne tulee tehtyä oikein, kertoo astmahoitaja Hanna Hovi Karhulan terveysasemalta tiedotteessa.

PEF-etäseurannan kokeilujakso käynnistettiin helmikuussa 2021, minkä jälkeen pilottiin koulutettiin hoitaja ja toimintamallia kehitettiin. PEF-mittareita on tällä hetkellä jatkuvassa käytössä yhdeksän, ja onnistuneita seurantoja on tehty tähän mennessä noin 20.

– Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan mittari koettiin helppokäyttöiseksi. Usea käyttäjä on kokenut hyväksi sen, että sovellus ohjaa seurannan tekemistä ja muistuttaa puhalluksista, kertoo Hovi.

Etäseurannan asiakkaiden ikähaarukka on laaja, sillä kokeilujaksoon on osallistunut 14–80-vuotiaita. Hovi sanoo, että iällä ei ole ollut merkitystä seurannan onnistumisen suhteen. Teknisiäkään ongelmia ei ole juurikaan syntynyt.

– Olen todella tyytyväinen pilotissa mukana olleisiin asiakkaisiin ja heidän rohkeuteen kokeilla uutta digitaalista ratkaisua, kiittää Hovi asiakkaitaan.

Tällä hetkellä digihoitopolun pilotti on käynnissä Karhulan terveysasemalla, mutta toiminta on tarkoitus jalkauttaa tämän ja ensi vuoden aikana myös muille Kymsoten keuhkovastaanotoille.

Lue myös: