Kymsote laajentaa kotihoidon asiakkaiden lääkeannosteluautomaattien käyttöä tämän vuoden aikana koko Kymenlaakson alueelle. Laitteesta on saatu jo hyviä kokemuksia muun muassa Etelä-Kymenlaaksossa Haminassa. Vuoden 2020 loppuun mennessä laitteita on Kymsoten alueella käytössä noin 260.

Lääkeannosteluautomaateilla pyritään vapauttamaan kotihoidon työntekijöitä fyysistä läsnäoloa vaativiin kotihoidon tehtäviin, helpottamaan kotihoidon ruuhkahuippuja etenkin aamuisin ja parantamaan lääkitysturvallisuutta.

Kymsoten kotihoidolla noin 2 000 säännöllisen kotihoidon asiakasta. On arvioitu, että lääkeannosteluautomaatti soveltuu noin 10–15 prosentille asiakkaista. Tarkoitus on, että lääkeannosteluautomaatti voi korvata esimerkiksi yhden kotihoidon pelkkään lääkkeenantamiseen tarkoitetun käynnin päivässä.

– Asiakkaan soveltuvuus lääkeannosteluautomaatin käyttäjäksi varmistetaan monin eri tavoin. Soveltuvuus perustuu asiakkaan tuntevien kotihoidon työntekijöiden arvioon sekä säännöllisesti tehtävään toimintakykyarvioon, kertoo Kymsoten kehittämiskoordinaattori Noora Haimi tiedotteessa.

Lääkeannosteluautomaattien käyttämisen etu on se, että kotihoidon työntekijän työpanos vapautuu muihin fyysistä läsnäoloa vaativiin kotihoidon tehtäviin. Lääkeannosteluautomaattien hyöty on merkittävä: säästö on kotihoidon työntekijöiden vapautuvaa työpanosta, jota ei olla Kymsoten alueella vähentämässä. Vapautuvalle työpanokselle on Kymsoten kotihoidossa käyttöä ja väestön ikääntyessä tarve on lisääntymässä.

Laitteen käyttäminen helpottaa erityisesti kotihoidon aamuruuhkia kello 7–10. Asiakkaan etu on, että lääkeannosteluautomaatti antaa oikeaan lääkkeen juuri oikeaan aikaan eli lääkkeen ottaminen ei viivästy tai vaihtele eri päivinä.

Lääkeannosautomaattien on todettu lisäävän lääkitysturvallisuutta. Asiakkaalla ei ole lääkepurkkeja, vaan hän saa laitteesta aina vain määrätyn annoksen.

– Käytössä on apteekkien koneellinen annosjakelu. Se ehkäisee virheiden tapahtumista lääkkeiden jaon yhteydessä. Tämän lisäksi käyttöön otettava lääkeannosteluautomaatti puolestaan vähentää lääkevirheiden mahdollisuutta, kun asiakas ottaa lääkkeen, palvelualuepäällikkö Tanja Metsola toteaa.

Lääkeannosteluautomaattien käytön laajeneminen on osa Kymsoten uudenlaisten toimintamallien viemistä kotihoidon arkityöhön. Lääkeannosteluautomaattien käyttöä voidaan tukea virtuaalikotikäynnillä, jossa kotihoidon työntekijä varmistaa vielä kuva- ja ääniyhteydellä, että asiakas on ottanut lääkkeensä.

Lue lisää:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta. Klikkaa tästä.