Kymsote, Eksote ja julkisomisteinen tietotekniikkayritys 2M-IT aikovat perustaa yhteisen asiakaspalvelukeskuksen, jonka avulla voitaisiin parantaa sote-palvelujen saatavuutta, asiakaspalvelua ja asiakasohjausta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

– Keskittymisellä ja entistä vahvemmilla hartioilla taataan, että asukkaamme saavat yhteyttä ammattilaiseen aina tarpeen vaatiessa ja heidän asiansa etenee. Asiakkaat tarvitsevat yhden paikan, mistä meihin saa yhteyden, ja heillä pitää olla mahdollisuus asioida muutenkin kuin jonottaa puhelimessa virka-aikana, sanoo kehitysjohtaja Lauri Lehto Kymsotesta tiedotteessa.

Nykytilanteessa osa asiakkaiden yhteydenotoista jää vastaamatta, eikä asiakkaita pystytä aina ohjaamaan tehokkaasti tarvitsemiinsa palveluihin. Sähköisiä palveluja ei ole riittävästi hyödynnetty, koska näiden uusien palvelumuotojen käyttöön ottamiseen, opetteluun ja totutteluun ei ole ollut riittäviä keinoja tarjolla.

Puutteellisesti organisoitu yhteydensaanti, neuvonta ja ohjaus aiheuttavat jonojen ja odotusaikojen pidentymistä ja lisäävät tarpeettomien yhteydenottojen määrää. Osa asiakkaista joutuu käyttämään niin sanottuja raskaampia palveluja, kuten päivystystä. Tästä voi seurata asiakkaille paitsi turvattomuutta myös pahimmillaan vaivan tai ongelman pahenemista tai pitkittymistä. Yhteiskunnalle ongelmat näyttäytyvät siten, että ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kohonneina kustannuksina.

Kymsotessa ja Eksotessa on tehty alustavaa kartoitusta nykytilasta ja tulevista vaikutuksista ja arvioitu, mitkä tehtävät soveltuisivat yhtiön toteutettaviksi. Tällä hetkellä ollaan toiminnan suunnitteluvaiheessa, ja tarkoituksena on ottaa monipuolisesti henkilöstö mukaan suunnittelemaan toimintojen kehittämistä ja tulevaisuuden toimintamallia.

– Muutoksen onnistumisen ratkaisee se, kuinka hyvin pystytään luomaan asiakaspalvelun ammattilaisille mielekkään ja tehokkaan työskentelyn edellytykset, Lehto arvioi.

Nyt Kymsoten neuvontaa ja asiakas- sekä palveluohjausta tuotetaan lukuisissa eri palvelupisteissä ja ilman yhteisiä pelisääntöjä. Käytännössä tätä tärkeää työtä tekevät Kymsotessa fyysisen asiakastyönsä ohessa arviolta 350–400 sote-alan ammattilaista. Laskennallisesti arvioituna määrä on noin 60 henkilötyövuotta.

Tavoitteena on, että Kymsote hankkii etulinjan asiakaspalvelut yhtiöltä vuoden 2022 alusta. Uuden yhtiön toiminimeksi on tulossa Kaiku 24 Oy.

Lue myös: