Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskussairaalan tulee olla vuoden 2023 alusta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala, vaativat Kymenlaakson kunnat, Kymsote ja maakuntaliitto yhteisessä vetoomuksessa.

Vetoomus on toimitettu hallitukselle, eduskunnalle sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohdolle.

– Kyse on perustuslaillisesta oikeudesta ja ratkaisusta, jolla voidaan huolehtia koko maakunnan, myös Kouvolan alueen sotepalveluista. Tässä ei ole kyse pelkästä päivystyksestä, vaan koko maakunnan vetovoiman säilyttämisestä, Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo tiedotteessa.

Kymenlaakson keskussairaalan saavutettavuusalueen sisällä asuu lähes 200 000 suomalaista. Alueen kahden vahvan kaupunkikeskuksen Kotkan ja Kouvolan asukkaille tulee vetoomuksen mukaan tulevaisuudessa turvata tehokas hoitoon pääsy.

– Nykymalli ei vastaa niitä yhdenvertaisuusvaatimuksia, jotka pääministeri Marinin hallitusohjelma on sote-uudistukselle asettanut. Kymenlaakson kaltaista tilannetta ei ole muualla, Niiranen sanoo.

Nykyisten palvelujen saavutettavuus ei ole riittävällä tasolla, todetaan vetoomuksessa. Kohtuullisena matka-aikana lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan pidetään yleisesti 50 minuuttia. Vain pienellä osalla Kymenlaakson asukkaista on mahdollisuus saavuttaa päivystys tässä ajassa.

– Kymenlaakson keskussairaalan saavutettavuusalueella asuu enemmän asukkaita kuin esimerkiksi Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella, jolla on ympärivuorokautisen päivystyksen status, Niiranen kertoo.

Kymsoten teettämän saavutettavuusanalyysin mukaan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala helpottaa yli 150 000 suomalaisen palvelujen saatavuutta. Samalla suunnitelma ei ole päällekkäinen muiden hyvinvointialueiden tarjoaman laajan päivystyksen kanssa. Lisäksi sillä voidaan tukea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kasvavia potilasvirtoja.

Kymenlaakson valmius vastata laajan ympärivuorokautisen päivystävän keskussairaalan kriteereihin on nykyiselläänkin vahvalla pohjalla. Se täyttää vaadituista 13:sta erikoisalan kriteereistä suoraan kymmenen. Loppujen kolmen osalta se on tehnyt pitkään yhteistyötä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

– Meillä on kyky ja halu järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys. Tämä turvaa koko alueen kilpailukykyä, ja erityisesti vanheneva väestönosa tulee näitä palveluita tarvitsemaan. Ratkaisu, joka parantaa merkittävästi palvelujen saatavuutta isolle joukolle Kymenlaakson alueella ja samalla tukee Husin toimintaa, on yhteiskunnallisesti iso voitto, Niiranen sanoo.

Vetoomuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen avulla Kymenlaakson keskussairaala olisi myös jatkossa erikoislääkäreille houkuttelevampi työpaikka.

Lue myös: