Koronakriisi ja siihen varautuminen, valmiuslain käyttöönoton ja poikkeusolojen mukanaan tuomat lisävelvoitteet ja -vastuut sekä yleiset rajoitukset yhteiskunnassa ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat edelleen kaikkien viiden yliopistosairaanhoitopiirin tuottojen merkittävän pienenemisen.

Samalla niiden kulut ovat nousseet tai nousussa.

Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin tämän vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen tuotot jäävät noin 120 miljoonaa euroa suunnitellusta, vaikka tammi-helmikuussa ei ollut koronapandemian vaikutuksia, piirit tiedottivat yhdessä.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ja niiden edellyttämä varautuminen ovat aiheuttaneet ensimmäisten pandemiaviikkojen aikana yhteensä 20 miljoonan euron tulonmenetykset viikossa yliopistosairaanhoitopiireissä.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun tuottojen vaje on koronapandemiaan valmiuden ylläpitämisen vuoksi jo lähes seitsemän prosenttia verrattuna tämän vuoden talousarvioihin.

Yliopistosairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun tulos poikkeaa 130 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviosta.

Potilaiden tekemiin peruutuksiin ei ole kyetty varautumaan.

Yliopistosairaanhoitopiirien taloudellista tilannetta on pidettävä erittäin vakavana, piirit hälyttävät.

Taloudelliset menetykset ovat niiden mukaan seurausta siitä, että hoitoja on jouduttu perumaan koronapotilaiden hoitoon varautumiseksi. Lisäksi potilaat ovat itse peruuttaneet heille suunniteltuja tutkimus- ja hoitokäyntejä todennäköisesti korona-pandemiaan liittyvien pelkojen vuoksi.

Potilaiden tekemiin peruutuksiin ei ole kyetty varautumaan ja reagoimaan huolimatta aktiivisesta tiedottamisesta ja potilaiden henkilökohtaisesta kutsumisesta.

Poikkeusolot jatkuvat edelleen, ja jokainen viikko kasvattaa sairaanhoitopiirien tulonmenetyksiä ja talousahdinkoa.

Jo tähän mennessä syntynyt negatiivinen tulosvaikutus yliopistosairaanhoitopiirien taloudessa on niin suuri, ettei sitä pystytä kuromaan rajuillakaan karsintatoimilla voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen vaarantumatta, piirien johtajat toteavat yhteisessä ulostulossaan.

Yliopistosairaanhoitopiirit tarvitsevat ehdottomasti poikkeusolojen kustannusten kattamiseksi suoraa taloudellista tukea valtiolta, kuuluu sanoma.