Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi viime viikolla kokouksessaan alustavasti useita suosituksia, joiden mukaan joukko lääkkeitä ei tulevaisuudessa kuulu yhteiskunnan kustannettaviin eli julkisen terveydenhuollon tarjontaan.

Kaikki nämä Palkon suositukset ovat 2. kesäkuuta asti kommentoitavana netissä täällä.

Palko jättäisi kansallisesta palveluvalikoimasta ulos esimerkiksi seuraavat lääkehoidot.

* Durvalumabin, etoposidin ja platinayhdisteen yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa.

– Durvalumabi saattaa tuoda lisähyötyä erityisesti sellaisille potilaille, jotka etenevät ylläpitovaiheeseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tunnistettu selkeitä hoidon tehoa ennustavia tekijöitä ja tutkimuspotilaat olivat nuoria ja hyväkuntoisia verrattuna suomalaisiin keuhkosyöpäpotilaisiin, Palko perustelee tiedotteessa.

– Hoidon lisäkustannus nyt käytössä olevaan etoposidin ja platinayhdiste -hoitoon verrattuna on merkittävä, noin 78 000 euroa noin seitsemän kuukauden hoitojaksoa kohden.

* Atetsolitsumabin, etoposidin ja karboplatiinin yhdistelmähoito levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa.

– Ero tutkimusryhmien välillä tuli esille vasta ylläpitovaiheessa, joten atetsolitsumabi saattaa tuoda lisähyötyä sellaisille potilaille, jotka etenevät ylläpitovaiheeseen. Toistaiseksi ei ole tunnistettu selkeitä hoidon tehoa ennustavia tekijöitä, ja tutkimuspotilaat olivat nuoria ja hyväkuntoisia verrattuna suomalaisiin keuhkosyöpäpotilaisiin, Palko kertoi tiedotteessa.

– Hoidon lisäkustannus nyt käytössä olevaan etoposidin ja platinayhdiste -hoitoon verrattuna on merkittävä, noin 50 000 euroa.

* Serliponaasi alfa neuronaalisen seroidilipofuskinoosi tyyppi 2:n (CLN2) nimisen kertymäsairauden eli hermokudoksen rappeumaa aiheuttavan taudin hoidossa.

Serliponaasi alfa on tällä hetkellä ainoa hyväksytty hoito CLN2-tautiin. Kliinisen näytön perusteella se hidastaa taudin luonnollista kulkua.

Palko ei tiedotteessa juuri perustele, miksei kyseistä lääkettä hyväksyttäisi kansalliseen palvelutarjontaan. Se kertoo kuitenkin, että lääkkeen vaikutuksia elossaoloaikaan ei voida vielä arvioida, sillä tutkimus on yhä käynnissä.

– Tauti on ultraharvinainen. Vuosittaiset hoitokustannukset ovat erittäin korkeat, yli 500 000 euroa potilasta kohden vuodessa, Palko sanoo tiedotteessa.