Sisäkorvaistutetta käyttävien kuulovammaisten lasten kannattaa harrastaa musiikkia ja erityisesti laulua.

Se nimittäin saattaa tuoreen Helsingin yliopiston ja brittiläisen University College Londonin tutkimushankkeen mukaan tukea kuulovammaisen lapsen kuulon kehitystä.

Music Perception -lehdessä julkaistujen tulosten mukaan kuulovammaisten lasten kuulotaidot ovat yhteydessä kotona laulamiseen ja musisointiin.

Tutkimuksessa tutkittiin lasten kuulotaitoja, puheen havaitsemista melussa, laulutaitoja ja laulamisen ja muiden musiikkitoimintojen määrää ja mitattiin aivojen vasteita musiikillisille äänille.

Tutkijat huomasivat, että säännöllisesti laulavat syntymäkuurot, mutta sisäkorvaistutteella kuulevat lapset havaitsivat puhetta melussa paremmin kuin ne sisäkorvaistutteella kuulevat lapset, jotka eivät laula.

Lisäksi voimakkaammat ja nopeammat aivovasteet soitinten äänille olivat yhteydessä parempaan puheen havaitsemiseen melussa. Tulosten perusteella taitoa voi siis parantaa laulaminen ja soittaminen.

Melu on usein arkipäivää esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa, joissa keskustellaan ja vastaanotetaan ohjeita äänekkäissä tiloissa.

Siksi tutkijoiden mukaan hyvä puheenhavaitsemiskyky melussa vaikuttaa paitsi kuulovammaisen lapsen puhekielen oppimiseen, myös hänen hyvinvointiin ja selviämiseen arkielämässä.

Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että vanhempien laulaminen lapselle voi olla erityisen tärkeää.