Kuulonhuollon tulee olla kaikkien saatavilla, Kuuloliitto linjaa vuosittaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n kuulopäivän alla.

Maailmassa on 466 miljoonaa huonokuuloista ihmistä. Tulevaisuudessa määrä tulee nousemaan, ja vuonna 2050 huonokuuloisia on arvioiden mukaan jo 900 miljoonaa.

Kuulon aleneman ei tule missään ikävaiheessa rajoittaa elämää. Kuulovammaisilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun, työhön ja vuorovaikutukseen.

Myös kuulonhuollon tulee olla kaikkien saatavilla – riippumatta siitä miten terveydenhuolto on järjestetty kansallisella tasolla. Erityisesti kuulon apuvälineiden saatavuus vaihtelee suuresti maittain.

Suomessa kuulokoje on käytössä noin sadalla tuhannella henkilöllä, mutta arviolta jopa kolminkertainen määrä hyötyisi kuulonkuntoutuksesta.

– Suomessa väestön ikääntyminen sekä vapaa-ajan kasvanut melualtistus lisäävät jatkuvasti huonokuuloisten suhteellista määrää väestöstä, kertoo Kuuloliiton viestintäpäällikkö Juha Hietala tiedotteessa.

Monille huonokuuloisille hyvällä kuunteluympäristöllä on suuri merkitys kommunikaation sujuvuuteen.

– Hyvä akustiikka ja vähäinen taustahäly ovat lähtökohtia toimivalle kuunteluympäristölle. Tarvittaessa tilaa tulee täydentää huonokuuloisille tarkoitetulla äänensiirtojärjestelmällä, esimerkiksi induktiosilmukalla.

Kuulopäivää vietetään maaliskuun 3. päivänä.