Itä-Suomen aluehallintovirasto huomautti Kuopion kaupunkia riittämättömästä puheterapian järjestämisestä, hoitoon pääsyn viivästymisestä ja puheterapian jatkuvuudesta.

Aluehallintoviraston mukaan potilasta ei voida laittaa epämääräiseksi ajaksi jonoon. Kun hoidon tarve on todettu, potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta.

Kuopiossa puheterapian hoitoon pääsyn tilanne oli huonoin vuoden 2019 joulukuussa. Potilaat joutuivat odottamaan tutkimuksia seitsemän kuukautta. Lisäksi potilaat joutuivat puheterapiatutkimusten jälkeen odottamaan puheterapiaan pääsyä 14 kuukautta. Elokuussa 2021 puheterapiaan pääsi neljän kuukauden odottamisen jälkeen.

Riittämättömäksi katsottiin muun muassa se, että Kuopio järjesti korkeintaan yhden kymmenen kerran puheterapiajakson riippumatta potilaan puheterapiatarpeesta.

Vaikeudet johtuvat kaupungin puheterapeuttien määrän vähäisyydestä. Maaliskuusta 2021 lähtien kaupunki ilmoitti tekevänsä asiakastyötä omien puheterapeuttiensa lisäksi ostopalvelujen ja puheterapeuttiopiskelijoita voimin.

Valvonta-asia tuli vireille epäkohtailmoituksen ja kahden kantelun johdosta. Aluehallintovirasto tulee keväällä pyytämään selvitystä siitä, että toiminta on lainmukaista.