Työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär, 62, on hankkinut kuntoutuksen ja hallinnon pätevyyden ja toimii Oorninki Oy:n kuntoutuslääkärinä Rovaniemellä. Hänellä on myös fysioterapeutin koulutus.

Kerätär pyrkii Rovaniemen kaupunginvaltuustoon Suomen Keskustan listoilta.

Mikä sai sinut kiinnostumaan politiikasta?

– Jo pitkään olen havainnut, ettei terveydenhuolto osallistu riittävästi vaikeimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointipalveluihin. Ilmeisesti resurssien vähäisyydestä johtuen on huomio kiinnittynyt etupäässä sinne, missä ovi käy, kuten esimerkiksi akuuttihoitoon ja erikoissairaanhoitoon.

Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt näkyvät päiväkodeissa ja oppilaitoksissa yliopistoja myöten, mutta meillä ei ole tehokkaita toimintatapoja heidän auttamisekseen. Vanha neuvola- ja kouluterveydenhoidon järjestelmä on hyvä, mutta näiltä osin täysin riittämätön.

Työelämästä syrjäydytään eniten näiden syiden vuoksi, ja se on meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kannalta häpeällistä. Lisäksi se on hirveän kallista. Rovaniemen veronmaksajat maksoivat vuonna 2020 yli kuusi miljoonaa euroa työttömänä olevien työmarkkinatukimaksuja ja nämä rahat voitaisi käyttää muihin tarkoituksiin, jos työttömillä olisi muu toimeentulo.

Järjestelmän rakenteiden ja strategian uudistaminen vaatii syvällistä terveydenhuollon asiantuntemusta. Siksi olen asettunut ehdolle ja rovaniemeläisten käytettäväksi.

Mihin haluaisit vaikuttaa kuntasi terveydenhuollossa?

– Rovaniemellä terveydenhuollon ja sosiaalityön on liityttävä ja verkostoiduttava tiiviimmin päiväkotien, koulu- ja oppilasterveydenhuollon, työllistymispalveluiden ja työhönvalmennuspalveluiden sekä Kelan kanssa. Lisäksi näistä verkostoista on luotava sujuvat prosessit mielenterveyspalveluihin ja erikoissairaanhoitoon sekä vammaispalveluihin.

Tällä hetkellä nuorissakin pitkäaikaistyöttömissä on henkilöitä, jotka ovat asiakkaina useissa palveluissa, mutta näissä ei tiedetä toisistaan mitään. Tehdään runsaasti turhaa työtä ja/tai sitten henkilö putoaa palveluiden väliin syrjäytymään. Verkostossa toimiminen asiakkaan hyväksi tarvitsee sujuvat rakenteet ja yhteisesti sovitut tavat toimia.

Lapin alueella on tarjolla myös kolme muuta lääkäriehdokasta, Muoniossa tai Rovaniemellä:

*

MUONIO

Teemu Taulavuori (kok.), yleislääketieteen erikoislääkäri, s.1976

*

ROVANIEMI

Antti Väänänen (sd.), infektiolääkäri, s.1972

Ilkka Kujala (vihr.), psykiatri, s.1965

*

LUE LISÄÄ LÄÄKÄRIEHDOKKAISTA: