Ammatillinen kuntoutus auttaa työhön paluussa. Kuntoutuksen jälkeen koko- tai osa-aikatyössä työskenteli 40 prosenttia. Alle 40-vuotiaat, ennen kuntoutusta sairauspäivärahalla tai työssä olevat, päätyivät muita useammin palkkatyöhön. Tämä selviää Ilmarisen ja Kuntoutussäätiön tekemästä kyselystä, joka toteutettiin Ilmarisesta kuntoutusrahapäätöksen vuosina 2015–2017 saaneille. Kyselyyn vastasi 784 henkilöä.

– Kyselyn tulokset vahvistavat, että mitä aikaisemmin lähdetään liikkeelle, sitä paremmat ovat tulokset. Ammatillinen kuntoutus kannattaa aloittaa jo silloin, kun sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan, sanoo Ilmarisen apulaisylilääkäri Seppo Kettunen.

Hänen mukaansa yllättävän moni työttömistä jäi työttömäksi myös kuntoutuksen jälkeen, ja vain noin 20 prosenttia on nyt palkkatyössä. Vastanneista yli 50 prosenttia olisi tarvinnut tukea vielä ammatillisen kuntoutuksen toimien jälkeen.

– On tärkeää pohtia, miten kuntoutujia voitaisiin tukea työhön paluussa nykyistä enemmän. Tässä tarvitsemme eri toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä, Kettunen sanoo.

Vastaukset osoittavat, että mielenterveyssyiden vuoksi kuntoutuksessa olleet palasivat määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin useammin kuin muiden syiden vuoksi kuntoutukseen osallistuneet. He myös kokivat muita harvemmin tarvitsevansa tukea vielä kuntoutuksen päättymisen jälkeen.

Työttömistä kuntoutukseen päässeistä useampi kuin joka viides palasi koko- tai osa-aikaiseen työhön kuntoutuksen jälkeen, ja saman verran päätyi opiskelemaan. Kolmannes työttömistä oli edelleen työttömänä myös kuntoutuksen jälkeen.