Suomen suurista kaupungeista terveimmät asukkaat ovat Espoossa ja sairaimmat Kuopiossa. THL:n tuore sairastavuusindeksi kertoo, että terveimmät suomalaiset asuvat Ahvenanmaalla sekä Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkokunnissa. Sairastavuus on suurinta monissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa sekä vyöhykkeellä, joka suuntautuu Raahen seudulta kaakkoon kohti Tohmajärveä ja Ilomantsia. Kuntien välillä on suuret erot sairastavuudessa, kymmenen eniten sairastavan kunnan keskimääräinen sairastavuusindeksi on kolminkertainen verrattuna kymmenen vähiten sairastavan kunnan keskiarvoon.

THL:n tilasto

Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan, jonka vertailuluku on 100. Mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempi väestö on.

– Sairastavuus suurenee siirryttäessä etelästä ja lännestä koilliseen, ja tämä on ollut Suomen alueellisten terveyserojen keskeinen piirre jo toistasataa vuotta. Vaikka koko maassa terveys on kohentunut, alue-erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet, kertoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen tiedotteessa.

2000-luvun aikana sairastavuus on pienentynyt koko maassa 16 prosenttia, kymmenessä terveimmässä kunnassa 36 prosenttia, mutta kymmenessä sairaimmassa kunnassa vain viisi prosenttia.

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä. THL:n tuoreessa tilastossa esitetyt luvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaiset ikärakenteet eivät vaikuta tuloksiin.

Verrattaessa yli 50 000 asukkaan kaupunkeja koko maahan, terveimmät asukkaat ovat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Suurinta sairastavuus on Kuopiossa, Oulussa, Joensuussa ja Kotkassa.

Verrattaessa maakuntia koko maahan, väestö on terveintä Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Sairastavuus on suurinta Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.

Sepelvaltimotauti, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Syöpätaudit ovat hieman yleisempiä etelässä kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Tapaturmia on maakunnista eniten Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Aivoverisuonitaudit jakaantuvat melko tasaisesti koko maassa.