Lähes kaikki Terveydenhuollon vaalikoneeseen vastanneet kuntavaaliehdokkaat ovat sitä mieltä, että terveydenhuollon työntekijöiden työnjaon kehittäminen on hyvä suuntaus ja että tehtävien rajapintoja pitää jatkossakin tarkastella.

Tästä vaalikoneen väitteestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 96 prosenttia vastanneista.

Lähes yhtä monet vastaajat pitävät tärkeänä terveydenhuollon työntekijöiden riittävyyttä. 94 prosenttia vastanneista ilmoitti olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuntien on tehtävä merkittäviä taloudellisia satsauksia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden alalla pysymiseen.

Sairaanhoitajaliiton kehittämän vaalikoneen on täyttänyt lähes 2 700 kuntavaaliehdokasta ympäri maan. Vastanneet edustavat kattavasti hallituspuolueita ja oppositiota.

Vaalikone löytyy osoitteesta www.terveydenhuollonvaalikone.fi.