Kunnissa on laajaa epävarmuutta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisesta, ilmeni Kuntaliiton marraskuussa toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä.

Kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille kohdennettu kysely selvitti näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta, jos sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki toteutuvat nykymuodossaan.

Vastaajista vain 14 prosenttia uskoi uudistuksen kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja.

– Epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta. Valtaosa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio tiedotteen mukaan.

Kustannusten kasvun hillintään uskoi 8 prosenttia vastaajista. Joka neljäs uskoi sote-uudistuksen parantavan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.

Kuntapulssi lähetettiin marraskuussa 2017 yhteensä 1 862 kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijalle, jotka ovat keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Näistä valmistelun etulinjassa on noin tuhat. Kyselyyn vastasi 278 henkilöä, eli vastausprosentti oli 15. Vastauksia on saatu kaikista maakunnista.