Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä alkaa kysellä jokaiselta potilaalta näiden alkoholinkäytöstä.

Tähän asti alkoholiannosten kulutuksesta on kysytty päivystyskeskus Akuutti24:n asiakkailta, mutta nyt Audit C -kysely otetaan käyttöön myös keskussairaalan ja terveysasemien vastaanotoilla, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla.

Tarkoitus on, että jokainen asia­kas täyttää tullessaan alkoholia koskevan kyselylomakkeen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ensimmäinen toimija Suomessa, joka alkaa kysellä alkoholinkäytöstä näin laajamittaisesti.

Toistaalta tällä voidaan saada myös säästöjä.

Laajempi kysely alkaa syyskuun alusta, mutta Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio kertoo, että ennestään tiedetään se, että työntekijät suhtautuvat asiakkaita nihkeämmin alkoholista kyselemiseen.

– Potilaiden suhtautuminen on yleensä hyvää. Satunnainen ihminen saattaa kieltäytyä vastaamasta, eikä häntä siihen pakoteta. Henkilökunnastakin suurin osa on kehittämismyönteisiä, mutta joukossa on aina myös kriittisiä työntekijöitä. Kritiikissä korostuu ajan ja rahkeiden riittäminen, Leimio sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on nytkin menossa mittavat yt-neuvottelut. Ajankohta on hankala uusien käytäntöjen aloittamiseksi.

– Toisaalta tällä voidaan saada myös säästöjä, joten kysely on tapa olla mukana yhteisissä talkoissa, Leimio sanoo.

Kuka tahansa voi olla riskikäyttäjä

Viime vuoden tilastojen mukaan miehille tehtiin Akuutti24:ssä yhteensä 883 kyselyä, joista 30 prosenttia ylitti riskikäytön rajan. Naisille tehtiin 949 kyselyä, joista yhdeksän prosenttia sai riskirajan ylittävän pistemäärän. Lyhyt neuvonta eli mini-interventio tehtiin seitsemälle prosentille riskipisteet ylittäneistä.

Leimio sanoo, että suhteutettuna päivystyksen asiakasmäärään kyselyjä tehtiin vähän. Nyt kyselyiden teettämistä aletaan tarkastella seurantamittareiden avulla. Vaikutuksia ja tuloksia voidaan odottaa vasta muutaman vuoden kuluttua.

Ajatus kyselyn laajentamisesta tuli sekä hyvinvointiyhtymän hallitukselta että organisaation toimijoilta. Jo pitkään on ollut tiedossa, että alkoholinkäyttö on Päijät-Hämeessä runsasta. Työikäisistä miehistä 43 prosenttia ja naisistakin 20 prosenttia käyttää liikaa alkoholia. Myös yli 65-vuotiaiden alkoholin käyttö on runsasta, sillä kuppia kallistetaan lähes samaa tahtia työikäisten kanssa.

– Alkoholin käytöstä on paljon sosiaalisia haittavaikutuksia ja terveyteen liittyviä ongelmia. Se on vyyhti, joka osittain selittää sitä, miksi sote-kustannukset maakunnassa ovat niin isot, sanoo hallintoylilääkäri Maria Virkki.

Jos riskikäytön rajat ylittyvät, hoitaja tai lääkäri käy saman tien asiakkaan kanssa lyhyen keskustelun siitä, mitä haittaa juomisesta on.

– Riskikäyttö ei välttämättä tarkoita vielä sitä, että alkoholista on ongelmia. Kuka tahansa voi olla riskikäyttäjä. Tarkoitus on herätellä ihmisiä itseään miettimään omaa juomistaan, Leimio sanoo.

Lue myös:

Jännittävä löytö” – Tutkijat onnistuivat lopettamaan rottien alkoholismin vaientamalla laserin avulla hermosoluja

Päivitys: Juttua korjattu 13.9.2019 12.30. Faktalaatikossa Renwallin ja Jantusen tittelit olivat väärin, ja kehitystyön aikana he olivat töissä Helsingin kaupungilla.