Lääkeyhtiö Janssenin ja Psoriasisliiton syyskuussa 1500 liiton jäsenelle teettämän kyselyn mukaan lähes puolet pienituloisista psoriaasia sairastavista on jättänyt lääkkeitä hankkimatta taloudellisista syistä.

Pienituloisiksi luettiin alle 20000 euroa vuodessa ansaitsevat.

Kaikista kyselyyn vastanneista lähes kolmasosa psoriaasia sairastavista on joskus jättänyt psoriasislääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi.

Kyselyssä selvitettiin myös psoriaasia eli kroonista ihon ja nivelten tulehdustautia sairastavien hoitoon pääsyä, hoidon nykytilaa, tavoitteellisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tyytyväisyyttä nykyiseen hoitoon.

Tänään julkistettujen tulosten mukaan yli puolella psoriaasia sairastavista on liitännäissairauksia, kuten ylipainoa (35% vastanneista), sydän- ja verisuonisairauksia (17% vastanneista) tai diabetesta.

Ylipaino otettiin tutkimukseen mukaan liitännäissairautena, sillä lihavuus aiheuttaa muun muassa tyypin 2 diabetesta, kohonnutta verenpainetta ja veren rasva-arvojen muuttumista haitalliseksi.

Etenkin vaikea psoriasis näytti heikentävän potilaiden työkykyä merkittävästi.

Kolme neljäsosaa vaikeaa psoriasista sairastavista kokee, että sairaus on vaikuttanut haitallisesti työkykyyn sekä psyykkiseen jaksamiseen. Moni vastaaja on joutunut luopumaan erityisesti uimahallissa käymisestä.

Vaikka ylipainoa oli yli kolmanneksella kyselyyn vastanneista, vain seitsemälle prosentille oli tarjottu ravitsemusterapeutin palveluita osana psoriaasin hoitoa.

Yli puolet vastaajista koki, että ravitsemusterapeutin palveluista olisi hyötyä sairauden hoidossa.

Keskivaikeaa tai vaikeaa psoriasista sairastaa noin 3–5 prosenttia kaikista potilaista. Potilaskyselyyn vastanneista kuitenkin 57 prosenttia ilmoitti sairastavansa keskivaikeaa tai vaikeaa sairauden muotoa.

Tuloksia ei siis voi yleistää koskemaan kaikkia psoriaasia sairastavia.