Kuluttajaliitto toimii jatkossa entistä vahvemmassa roolissa potilaan ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien edunvalvonnassa, neuvonnassa ja koulutuksessa. Suomen Potilasliiton toiminta on päättynyt 26. huhtikuuta kuluvaa vuotta.

– On hienoa, että potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjien edunvalvonnalla on jatkossa entistä laajemmat hartiat, toteaa Suomen Potilasliiton pitkäaikainen puheenjohtaja, järjestöneuvos Paavo Koistinen tiedotteessa.

– Näemme, että mahdollisuudet parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien asemaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamalla, sekä neuvonnan ja koulutuksen keinoin kasvavat jatkossa.

Kuluttajaliiton selvityksen (2020, n = 1109) mukaan yli puolet vastaajista (53 %) ei tiennyt, mistä saisi tarvittaessa potilasoikeusneuvontaa. Vain 23 prosenttia vastasi tietävänsä, mistä kyseistä neuvontaa tarvittaessa saa. Loput vastaajat eivät osanneet vastata kysymykseen lainkaan.

Potilas on monesti heikossa asemassa, mikäli hän joutuu esimerkiksi hoitovirheen kohteeksi.

– Tietoa potilasoikeusneuvontaa lakisääteisesti antavista potilasasiamiehistä sekä muista tietolähteistä onkin levitettävä tehokkaasti, Koistinen toteaa.

Viime vuoden alussa Kuluttajaliitto avasi kaikille avoimen ja maksuttoman oikeusneuvonnan potilaiden ja sote-palveluiden käyttäjille. Palvelu tarjoaa neuvontaa myös potilas- ja sosiaaliasiamiehille heidän työnsä tueksi. Neuvontaa antaa Kuluttajaliiton potilaan oikeuksien asiantuntija Julia Lumijärvi.

Kuluttajaliitto toimii myös Potilas- ja asiakaslehden julkaisijana. Kuluttajaliitto valmistelee parhaillaan omaa potilas- ja asiakaspoliittista ohjelmaansa. Valmistelun tueksi toteutetaan muun muassa erilaisia selvityksiä ja haastatteluja.