Kirurgille instrumenoiva hoitaja on tärkeä työpari leikkauksessa.

– Kun kirurgi keskittyy leikkaukseen, hän ei nosta katsettaan leikkausalueesta, vaan olettaa saavansa käteensä oikeat välineet oikein päin, Itä-Suomen mikrokirurgiakeskuksen vastuuhoitaja Merja Hirvonen toteaa.

Myös sairaanhoitajien tulee harjoitella kädentaitoja, joita he tulevaisuudessa leikkaussalissa tarvitsevat.

Viime vuonna avautunut Itä-Suomen mikrokirurgiakeskus on tarkkuutta vaativien kirurgisten taitojen matalan kynnyksen harjoituspaikka.

Koulutustilat ovat tähän saakka olleet pääasiassa Kysin operatiivisen henkilökunnan käytössä omaehtoiseen harjoitteluun. Kesäkuussa keskuksessa kuitenkin järjestettiin valtakunnallinen selkäkirurgian koulutustapahtuma lääkäreille.

Syksyllä Kys on aloittamassa Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön, joka mahdollistaa syventävien opintojaksojen ja työpajatyyppisten koulutusten järjestämisen sairaanhoitajaopiskelijoille.

Instrumentoinnin lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät mikrokirurgiakeskuksessa treenaamaan muun muassa mikroskoopin valmistelua ja leikkaussaliergonomiaa. Tarkoitus on tarjota stressitön ja kiireetön harjoitteluympäristö, jossa pystyy tutustumaan leikkaussalissa vastaantuleviin työalueisiin.

– Mikrokirurgiakeskuksessa on todenmukainen välineistö, joten harjoittelu on todentuntuista. Kädentaitojen harjoittelu on toistojen tekemistä: kertaus on se, mikä vahvistaa osaamista, Hirvonen sanoo.

Ajatuksena on, että tulevaisuudessa lääkäri- ja hoitajaopiskelijat voisivat harjoitella mikrokirurgiakeskuksen tiloissa yhdessä.

Leikkaussalissa nimenomaan lääkäri–hoitaja-tiimityöskentelyn pitää olla mahdollisimman sujuvaa ja saumatonta, joten tiimityöharjoitteilla voitaisiin edistää yhteisen sävelen löytymistä ammattiryhmien välillä.

.

Mediuutiset kävi Kysissä tutustumassa Itä-Suomen mikrokirurgiakeskuksen toimintaan. Lue, myös muut jutut siitä, mitä keskuksessa tapahtuu.