Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on esittänyt 10-kohtaisen teesinsä kroonisen kivun vaikutusten vähentämiseksi kansallisesti sekä EU:n tasolla. Hänen mielestään erityisesti työpaikkojen ja esimiesten tietoisuutta kroonisesta kivusta on lisättävä.

Pietikäinen ehdottaa eurooppalaisen referenssikeskuksen perustamista kroonisen kivun hoitoon. Referenssikeskuksen tarkoitus olisi kerätä tietoa kroonisesta kivusta ja sen toimivista hoito- ja tukikeinoista Euroopan laajuisesti.

Pietikäinen puhui aiheesta Kivun yhteiskunnallinen vaikutus -toimintamalli (Societal Impact of Pain, SIP)-avausseminaarissa Helsingissä 29. marraskuuta. Kyseinen toimintamalli on käytössä Suomen lisäksi seitsemässä muussa Euroopan maassa. Seminaarin järjestivät Suomen Kipu ry, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry.

Seminaarissa puhuneen lasten kipulääkäri Minna Ståhlin mukaan lasten ja nuorten pitkäaikaisten kipujen yleisyys on aikuisten tasoa tai jopa yleisempää, mutta silti hoitoresurssit ovat täysin riittämättömät,

– Lapsilla pitkäänkin kestänyt kipu voidaan usein parantaa täysin, mutta se vaatii osaamista ja moniammatillista tiimiä, sanoo Ståhl tiedotteessa.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtajan Marja Kinnusen mukaan SIP-toimintaan tarvitaan rahoitusta ja Euroopan laajuista yhteistyötä potilaiden ja ammattilaisten välillä. SIP-toiminnan tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan tietoisuutta ja keskustelua kroonisen kivun vaikutuksista yksilöön, perheisiin, työelämään ja yhteiskuntaan.

– Tuomme kipuaihetta esiin ja lähestymme päättäjiä ensi vuonna entistä aktiivisemmin. Ensi vuoden erityisteemana on ikääntyvien kipu, sanoo Kinnunen tiedotteessa.

Lainsäätäjien ja päätöstentekijöiden tulisi myös huomioida kivun massiiviset kustannukset yhteiskunnalle.

– Tarvitaan päätöksiä, joiden seurauksena kivunhoidon saatavuus, laatu sekä pitkäaikaista kipua potevan työssäkäyntimahdollisuudet paranevat, sanoo lääketieteen tohtori Helena Miranda Suomen kivuntutkimusyhdistyksestä tiedotteessa.