Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnosta koskeva kriittinen keskustelu sai keskiviikkona tiedotustilaisuudessa jatkoa. Tilaisuuden järjestivät yhteisesti Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia ja Finnair sekä liitot SAK ja EK.

Tilaisuus järjestettiin, sillä tahojen mielestä STM:n esitys aiheuttaisi konkreettisia ongelmia rajoilla, estäisi matkailun elpymistä ja vaikuttaisi Suomen maakuvaan negatiivisesti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kiteytti tilaisuuden keskeisimmän sanoman kahteen pääpointtiin.

”Suomeen matkustamista ei ole perusteltua rajoittaa tiukemmin kuin muissakaan EU-maissa. Rajoituksia tulisi kiristää vain riskimaista tuleviin. Toisekseen hallituksen malli rajoilla toimivasta tarkastuksesta ei toimi käytännössä matkustajamäärien lisääntyessä”.

Tilaisuuteen osallistuneet tahot vetosivat hallitukseen voimakkaasti ja toivoivat, että heidän esittämänsä kritiikki otettaisiin tulevissa lainvalmisteluvaiheissa huomioon.

”Emme olisi täällä tällä poikkeuksellisella joukolla, ellemme pitäisi asiaa erittäin tärkeänä”, Vapaavuori lausui tilaisuuden lopuksi.

Jyrkkä ei toiselle koronatestille ja karanteeneille

EU:n linjan vastaiseksi osallistuneet tahot näkivät erityisesti toisen koronatestin käyttöönoton ja suosituksen omaehtoiseen karanteeniin.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi, että ”Lakiluonnos hankaloittaa matkustajaliikenteen palautumista ja sisältää liian monta negatiiviseen testitulokseen lisättyä lisäehtoa”.

EU:n linjauksen mukaan alle 75 ilmaantuvuusluvun maista tulisi saada matkustaa vapaasti. Viljanen toivoi, että tämä olisi noteerattu laissa. Hänen mukaansa lakiluonnos ei myöskään sisällä minkäänlaista linjausta vihreän todistuksen, eli arkikielellä EU:n koronapassin suhteen.

Lue myös:

Lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki painotti Helsinki-Vantaan lentoaseman tärkeyttä kansainvälisen liikenteen solmukohtana, ja oli huolissaan mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista, mitä esitetyt muutokset voisivat aiheuttaa.

”Lentoasemilla tapahtuvat terveystarkastukset lisäävät taudin leviämisen riskiä, aiheuttavat ruuhkia, heikentävät asiakaskokemusta ja vaikuttavat siihen kuvaan, mikä matkailijoille jää Suomesta ja asioiden sujuvuudesta maassamme”, Mäki sanoi.

Myös Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner esitti samansuuntaisia huolia.

”On huolestuttavaa, jos suomalainen matkailuteollisuus ja lentoliikenne eivät pääse elpymään muun Euroopan tahdissa. Tällä on suoria vaikutuksia myös työllisyyteen, sillä yksin Finnairissa on 3 000 ihmistä toistaiseksi lomautettuna.”

Liitot huolissaan työllisyydestä ja talouskasvusta

Edellä mainittujen lisäksi tilaisuudessa puhuivat myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

SAK:n Eloranta oli huolissaan erityisesti suomalaisten työttömyydestä. Hänen mukaansa kiristyvät matkailurajoitukset saattaisivat pahentaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Häkämies puolestaan sanoi, että ”Suomi uhkaa jäädä lähtötelineisiin kiinni kun muut EU-maat jo kiihdyttävät kohti orastavaa talouden kasvua”.