Niin sanottujen ECMO-hoitovuorokausien määrä on kaksinkertaistunut Uudessa lastensairaalassa kahdessa vuodessa, tiedottaa Hus.

ECMO-hoito (extracorporeal membrane oxygenation) on tehohoitomenetelmä, jota voidaan käyttää potilaalle, jonka henkeä uhkaava hengitys- tai verenkierron vajaus ei vakaannu tavanomaisin tehohoidon tukitoimin, kuten esimerkiksi hengityskonehoidolla ja verenkierron tukilääkityksellä.

Vuonna 2021 ECMO-hoitovuorokausia oli Uudessa lastensairaalassa 312, kun kahta vuotta aikaisemmin hoitovuorokausia oli noin puolet vähemmän eli 150. ECMO-hoito kestää keskimäärin yhdestä kahteen viikkoa, mutta vuonna 2021 pitkittyneitä ECMO-hoitojaksoja, jotka kestivät kuukausia, oli aikaisempaa enemmän.

Hoitovuorokausien lisääntyminen kertoo siitä, että sille on ollut piilossa olevaa tarvetta.

Vuodesta 2018 alkaen Uuteen lastensairaalaan on voitu noutaa potilaita 200 kilometrin säteeltä Helsingistä ECMO-kuljetuksiin varustetulla ambulanssilla. Aikaisemmin lapsipotilaat piti hakea hoitoon ruotsalaisen ECMO-tiimin avustamana, jolloin hoitokin usein annettiin Ruotsissa.

Sitoo henkilöstöä

Uudessa lastensairaalassa ECMO-potilasta hoitaa pääsääntöisesti aina kaksi hoitajaa. Standardit vaihtelevat maailmanlaajuisesti ja osassa sairaaloista potilaalla on vain yksi hoitaja.

Hoidontarve on ollut niin suurta, että ECMO-potilaiden hoito on vienyt teho-osaston hoitajien työajasta jopa 25 prosenttia. Tämä on osaltaan johtanut siirtyneisiin sydänleikkauksiin.

”ECMO-hoitovuorokausien määrä viime vuonna vastasi noin 600:aa hoitajapäivää eli työmäärältään noin sataan sydänleikkaukseen käytettäviä työtunteja teho-osastolla", kertoo Hus Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä tiedotteessa.

Vuonna 2021 tehtiin 245 lasten sydänleikkausta. Sydänleikkauksia jouduttiin siirtämään sairaalasta johtuvista syistä 107 kertaa. Sydänleikkausta odottaa tällä hetkellä 99 potilasta, joka on noin kolmasosa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Hyvät hoitotulokset

ECMO-hoidon hoitotulokset Uudessa lastensairaalassa ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. 92 prosenttia keuhkoperäisen ja 82 prosenttia sydänperäisen syyn takia hoitoa saaneesta potilaasta on viime vuosina selvinnyt raskaasta hoidosta hengissä. Kansainvälinen keskiarvo molempien potilaiden osalta on 72 prosenttia.

”Olemme pystyneet hoitamaan kriittisesti sairaita lapsia hyvin hoitotuloksin. ECMO-hoito on aina väliaikaista hoitoa, jolla voidaan saada lapselle lisäaikaa esimerkiksi elinsiirtoa odottaessa. ECMO-hoidolla olemme pystyneet pelastamaan lapsia, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta selvitä”, kertoo anestesialääkäri Heli Salmi.

LUE SEURAAVAKSI: