Kouvolan kaupunki suunnittelee ensi vuonna valmistuvan uuden kaupunkisairaalan, Ratamokeskuksen, läheisyyteen terveysmetsää, jossa yhdistyvät kulttuuri, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Terveysmetsä palvelee toteutuessaan Kouvolan asukkaita, Ratamokeskuksen työntekijöitä, potilaita ja heidän omaisiaan.

Maisema-arkkitehdiksi valmistuvan Emilia Hiltusen tekemä suunnitelma pohjautuu kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin sekä tutkimustuloksiin viheralueiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä ominaisuuksista. Vaihtuvan taiteen integrointi terveysmetsään houkuttelee ihmisiä vierailemaan terveysmetsässä säännöllisesti.

Ratamon metsässä on suunnitelman mukaan tunnelmaltaan ja kasvillisuudeltaan erityyppisiä alueita, joiden läpi esteettömäksi suunniteltu pääreitti kulkee alueelle johdattelevan aukion sekä pysähtymiskeitaan läpi.

Aluksi reitti seuraa allasmaiseksi levennettävää ojaa valoisassa, puistomaisessa ympäristössä, sukeltaa sitten vehreään, puoliavoimeen sekametsään ja päättyy hämyisen kuusikon kautta lähtöpaikalle. Alueen keskelle jää keidasmainen paikka rauhoittumiselle ja pysähtymiselle. Reitin varrelle sijoitetaan levähdyspaikkojen lisäksi sekä pysyvää että väliaikaista taidetta.

Metsän keskellä. Suo- ja vesialueet määrittelevät pitkälti reitistön kulun ja tuovat monipuolisuutta metsäkokemukseen. Emilia Hiltunen

Terveysmetsiä on jo muuallakin Suomessa

Eri puolille Suomea on viime vuosina suunniteltu ja rakennettu terveysmetsiä, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan. Osa terveysmetsistä toimii itsessään elvyttävänä ympäristönä ja osa on suunniteltu enemmän terapiatoiminnan toteutuspaikaksi eli terapiaa tukevaksi ympäristöksi. Terveysmetsät poikkeavat muista metsässä olevista virkistysalueista erityisesti siinä, että niihin suunniteltujen ja toteutettujen rakenteiden on tarkoitus tehostaa metsän itsensä antamaa hyvinvointivaikutusta.

Ratamon terveysmetsä on osa Kouvolan poikkihallinnollisen Mennään metsään -työryhmän toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa metsien saavutettavuutta hyvinvoinnin tukemiseksi. Terveysmetsän suunnitteluun on osallistunut myös keskusta-alueen aluetoimikunnan jäseniä.

Kouvolan terveysmetsän toteutusaikataulua ei ole vielä päätetty, mutta tarkoitus on varata rahaa talousarvioon tuleville vuosille hankkeen toteuttamiseksi. Metsänhoidollisia pohjatöitä tehdään jo kuluvana vuonna.

Lue myös: